Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz neat bylo nalezeno překladů: 34 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 28).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: neat
{ni:t}
- čistý
neat
{ni:t}
- upravený
neat
{ni:t}
- úhledný
neat
{ni:t}
- pěkný
neat
{ni:t}
- hezký
neat
{ni:t}
- elegantní
beneath
{bIni:Q}
- pode
beneath
{bIni:Q}
- pod
beneath
{bIni:Q}
- dole
adj: cuneate
- klínovitý
v: delineate
{dIlIni:Jt}
- vylíčit
v: delineate
{dIlIni:Jt}
- vykreslit
v: delineated
{dIlIni:JtId}
- vymezil
adj: delineated
{dIlIni:JtId}
- vymezený
v: delineated
{dIlIni:JtId}
- vylíčil
v: delineated
{dIlIni:JtId}
- vykreslil
n: delineation
{dIlIni:JLHn}
- náčrt
n: delineation
{dIlIni:JLHn}
- zobrazení
from beneath
- zpod
from beneath
- zdola
go beneath
- podjet
n: maneater
- lidožrout
neaten
- zkrášlit
neater
{ni:tR}
- krásnější
neatest
{ni:tHst}
- nejkrásnější
[bás.] neath
- pod
adv: neatly
{ni:tli:}
- hezky
neatness
{ni:tnHs}
- elegance
underneath
{AndRni:Q}
- vespod
n: underneath
{AndRni:Q}
- pod
underneath
{AndRni:Q}
- na spodní straně
adj: uneatable
- nepoživatelný
adj: uneaten
- nesnědený
v: went under/beneath
- podešel

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit neat do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "neat" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž