Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz běžně bylo nalezeno překladů: 30 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 25).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
běžně - commonly adv:
{ka:mHnli:}
běžně - normally
{nOrmHli:}
běžně - ordinarily adv:
{OrdHnerHli:}
běžně - routinely adv:
{ru:ti:nli:}
běžně - usually
{ju:GHwHli:}
běžné ceny - current prices
běžné konto - current account
běžné označení - household word n:
nejběžnější - commonest adj:
nejlepší dosažitelná řídící technologie běžně dostupná - BPCTCA [eko.]
oběžné dráhy - orbits
{OrbHts}
Princip předběžné opatrnosti - Precautionary principle n: [eko.]
projít zběžně - glance over
průběžně, za provozu - on the fly adv:
předběžně - preliminarily adv:
{prIlImHnerIli:}
předběžně - preliminary adv:
{prIlImHneri:}
předběžně - tentatively adv:
{tentHtIvli:}
předběžné hlasování - straw vote n:
předběžné kroky - preliminaries n: pl.
předběžné opatření - precaution n:
{pri:kOLHn}
předběžné slyšení - preliminary hearing
předběžně upravený - pretreated
předběžně vypočítat - estimate
{estHmJt}
předběžně zpracovat - pre-process v:
předběžně zpracovat - preprocess v:
souběžně - collaterally adv:
souběžně - concurrently adv:
{kHnkRHntli:}
souběžně - contemporaneously adv:
souběžně - simultaneously adv:
{sTmHltJni:Hsli:}
zběžně - superficially adv:
{su:pRfILHlli:}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit běžně do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "běžně" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž