Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz fabric bylo nalezeno překladů: 26 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 20).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: fabric
{fEbrIk}
- uspořádání
n: fabric
{fEbrIk}
- struktura
n: fabric
{fEbrIk}
- složení
n: fabric
hrubá {fEbrIk}
- stavba
fabric
{fEbrIk}
- tkanina
fabric
{fEbrIk}
- látka
v: fabricate
{fEbrHkJt}
- padělat
fabricate
{fEbrHkJt}
- vyrobit
fabricate
{fEbrHkJt}
- zkonstruovat
fabricate
{fEbrHkJt}
- vymyslet si
adj: fabricated
{fEbrIkJtHd}
- zhotovený
adj: fabricated
{fEbrIkJtHd}
- vyrobený
n: fabrication
{fEbrIkJLHn}
- padělek
n: fabrication
{fEbrIkJLHn}
- zhotovení
fabrication
{fEbrIkJLHn}
- výmysl
n: fabrication
{fEbrIkJLHn}
- výroba
fabricator
{fEbrIkJtR}
- padělatel
fabricator
{fEbrIkJtR}
- lhář
n: fabrics
{fEbrIks}
- tkaniny
v: prefabricate
- předvyrobit
v: prefabricate
- prefabrikovat
adj: prefabricated
{pri:fEbrIkJtId}
- prefabrikovaný
adj: prefabricated
{pri:fEbrIkJtId}
- stavebnicový
n: prefabricated tower block
- panelák
n: prefabrication
{pri:fEbrHkJLHn}
- prefabrikace
n: prefabrication
{pri:fEbrHkJLHn}
- předvýroba

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit fabric do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "fabric" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž