Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz division bylo nalezeno překladů: 29 (přesná shoda: 12, obsahující výraz: 17).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: division
{dIvIGHn}
- rozdělení
division
{dIvIGHn}
- dělba
division
{dIvIGHn}
- členění
division
{dIvIGHn}
- odbor
division
{dIvIGHn}
- rozdělování
division
{dIvIGHn}
- rozkol
division
{dIvIGHn}
- rozpor
n: division
{dIvIGHn}
- úsek
division
{dIvIGHn}
- oddíl
division
{dIvIGHn}
- sekce
division
{dIvIGHn}
- divize
v: [mat.] division
{dIvIGHn}
- dělení
abridged division - zkrácené dělení
division of labour - dělba práce
division of st among sb - rozdělení čeho mezi koho
division of st between sb - rozdělení čeho mezi koho
division sign - dělicí znaménko
adj: divisional
{dIvIGHnHl}
- divizní
pl. divisions
{dIvIGHnz}
- divize
[eko.] line of waterdivision
- vodní předěl
[fráz.] [mat.] long division
- dělení na papíře
n: [mat.] long division
- nezkrácené dělení
n: [sport.] Pacific Division
jedna ze tří částí Západní konference NHL
- Pacifická divize
[eko.] sprinkler water division curve
- dešťoměrná křivka postřikovače
n: subdivision
{sAbdIvIGHn}
- druhotné dělení
n: subdivision
{sAbdIvIGHn}
- pododdělení
n: subdivisions
{sAbdIvIGHnz}
- pododdělení
n: word division
- dělení slov
n: word-division
- dělení slov

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit division do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "division" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž