Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz PLIA bylo nalezeno překladů: 51 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 50).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
[eko.] PLIA - pojišťovací asociace pro zodpovědnost za znečištění
[eko.] anticipatory compliance. - anticipační vyhovění
appliance
{HplTHns}
- aparát
appliance
{HplTHns}
- zařízení
appliance
{HplTHns}
- strojek
appliance
{HplTHns}
- spotřebič
appliance
{HplTHns}
- přístroj
[eko.] appliance stocks
- zásoby zařízení
appliances
{HplTHnsHz}
- spotřebiče
appliances
{HplTHnsHz}
- přístroje
n: compliance
{kHmplTHns}
- splnění
n: compliance
{kHmplTHns}
- dodržení
[eko.] compliance
{kHmplTHns}
- vyhovění, svolení, harmonie
n: compliance
{kHmplTHns}
- vyhovění
n: compliance
{kHmplTHns}
- svolení
n: [tech.] compliance
např. prohlášení o shodě {kHmplTHns}
- shoda
[eko.] compliance, continuous
- vyhovění, dlouhodobé
[eko.] compliance, initial
- vyhovění, počáteční
n: compliancy
- povolnost
n: compliancy
- poddajnost
n: compliancy
- ochota
adj: compliant
{kHmplTHnt}
- povolný
adj: compliant
{kHmplTHnt}
- svolný
adj: compliant
{kHmplTHnt}
- ochotný
adj: compliant
{kHmplTHnt}
- vyhovující
[eko.] costs, compliance.
- náklady na splnění
[eko.] cross-compliance
- vzájemné vyhovění
electric appliance
- elektrický spotřebič
[eko.] emission reduction, noncompliance penalty
- redukce emisí, pokuta za nesplnění
[eko.] initial compliance
- počáteční vyhovění
[eko.] Level of Compliance
- úroveň vyhovění
n: non-compliance
- nevyhovění
non-compliance
- nesoulad
[eko.] non-compliance fees
- pokuty za nesplnění
n: noncompliance
{na:nkHmplTHns}
- nevyhovění
noncompliance
{na:nkHmplTHns}
- nedodržení
n: pliability
- ohebnost
n: pliability
- pružnost
adj: pliable
{plTHbHl}
- ohebný
adj: pliable
{plTHbHl}
- ochotný
adj: pliant
{plTHnt}
- měkký
adj: pliant
{plTHnt}
- poddajný
adj: pliant
{plTHnt}
- vláčný
adj: pliant
{plTHnt}
- tvárný
adj: pliant
{plTHnt}
- plastický
adj: pliant
{plTHnt}
- přizpůsobivý
adj: pliant
{plTHnt}
- pružný, ohebný
[eko.] significant noncompliance
- významné nevyhovění
suppliant
- uctivý žadatel
adj: suppliant
- žadonící
n: Y2K compliant
- funkční i po roce 2000

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit PLIA do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "PLIA" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž