Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz vrátný bylo nalezeno překladů: 32 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 24).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
vrátný - commissionaire adj:
vrátný - doorkeeper adj:
{dOrki:pR}
vrátný - doorman adj:
{dOrmEn}
vrátný - gatekeeper adj:
{gJtki:pR}
vrátný - janitor adj:
{ZEnHtR}
vrátný - porter
{pOrtR}
vratný - refundable adj:
{rIfAndHbHl}
vratný - reversible
{rIvRsHbHl}
návratný - returnable adj:
{ri:tRnHbHl}
nenávratný - irrecoverable adj:
nenávratný - nonreturnable
neodvratný - inevitable adj:
{InevHtHbHl}
neodvratný - unescapable adj:
nevratný - irreversible adj:
{IrIvRsHbHl}
nevratný - non-returnable
nevratný - nonreciprocating
nevratný - nonreturnable
nevratný - nonreversible adj:
nevratný - one-way adj:
(např. stojan)
nezvratný - conclusive adj:
{kHnklu:sIv}
nezvratný - irrefragable adj:
nezvratný - overriding adj:
{CvRrTdIN}
podvratný - subversive adj:
{sHbvRsIv}
převratný - epochal adj:
{epHkHl}
rozvratný - divisive adj:
{dIvTsIv}
rozvratný - seditious adj:
{sIdILHs}
rozvratný - subversive adj:
{sHbvRsIv}
závratný - breakneck adj:
{brJknek}
závratný - breathtaking adj:
{breQtJkIN}
závratný - dizzying adj:
{dIzi:IN}
závratný - sky-high adj:
závratný - vertiginous adj:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit vrátný do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "vrátný" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž