Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz mat bylo nalezeno významů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
mat - konec šachové hry
achromát - optická soustava odstraňující barevnou vadu
afirmativní - Afirmativní akce souvisí s pojmy rovné příležitosti a nediskriminace. Jejich cílem je překonat účinky předchozí diskriminace tím, že se umožní, aby diskriminovaný jednotlivec nebo skupina osob mohla soutěžit s favorizovanou skupinou za stejných podmínek n
aklimatisace - přivykání, přizpůsobení se novému prostředí
aklimatizace - přivykání, přizpůsobení se novému prostředí
alma mater - matka živitelka
alma mater - obrazné označení vysoké školy, zejm. univerzity
amatér - neprofesionál
amatér - znalec oboru nebo činnosti bez profesionální přípravy
amatér - ochotník
amatér - sportovec, který neprovádí sportovní činnost jako své povolání
amatérismus - provozování něčeho ze záliby, nikoliv z povolání, amatérství
amatérismus - profesionální nezpůsobilost k vykonávané činnosti, neschopnost
amatérizmus - provozování něčeho ze záliby, nikoliv z povolání, amatérství
amatérizmus - profesionální nezpůsobilost k vykonávané činnosti, neschopnost
amatérský - ochotnický
anastigmat - objektiv s odstraněnými optickými vadami
animato - oživeně, živě
antirevmatikum - látka užívaná při léčbě revmatizmu, působí i protizánětlivě
apochromát - optická soustava s korigovanou otvorovou a barevnou vadou
aposematický - výstražný, např. výstražné zbarvení
armatura - přídavná zařízení ke strojům, přístrojům, technickému zařízení
armatura - pomocné a ovládací zařízení potrubních rozvodů tekutin
armatura - ocelová výztuž stavebních nosných prvků
aromaterapie - léčba vůněmi
aromatický - vonný, silně vonící
aromatický - související s organickými sloučeninami s šestičlenným kruhem z atomů vodíku a tří dvojných vazeb v molekule
aromatikum - vonná látka, voňavá esence
asomatický - nehmotný, netělesný
aspermatismus - neschopnost vytvářet, popř. vylučovat spermie
aspermatismus - chybění spermií v ejakulátu
aspermatismus - aspermie
aspermatizmus - neschopnost vytvářet, popř. vylučovat spermie
aspermatizmus - chybění spermií v ejakulátu
aspermatizmus - aspermie
astigmatismus - porucha vidění vyvolaná nesprávným zakřivením rohovky
astigmatismus - refrakční vada oka, při níž vlivem nestejného zakřivení lomivých struktur oka (obv. rohovky, méně často čočky) dochází k poruše vidění. Světelné paprsky nedopadají na sítnici rovnoměrně, a proto nejsou pozorované předměty vnímány stejně ostře. Při zobraze
astigmatizmus - porucha vidění vyvolaná nesprávným zakřivením rohovky
astigmatizmus - refrakční vada oka, při níž vlivem nestejného zakřivení lomivých struktur oka (obv. rohovky, méně často čočky) dochází k poruše vidění. Světelné paprsky nedopadají na sítnici rovnoměrně, a proto nejsou pozorované předměty vnímány stejně ostře. Při zobraze
atematický - bez kmenové přípony
athematický - bez kmenové přípony
automat - pracovní nebo výrobní stroj pracující po zapnutí samočinně bez lidské obsluhy
automat - samočinný vypínač, jistič
automat - jídelna se samoobsluhou
automat - automatická zbraň
automatický - samočinný, mechanický
automatika - souhrn strojů, přístrojů, zařízení pracující za určitých podmínek bez nutnosti lidského zásahu, automatické zařízení, automatický systém
automatismus - mechanická činnost, mechanické chápání
automatizmus - mechanická činnost, mechanické chápání
axiomatický - vybudovaný odvozováním z axiomů, na axiomech
bankomat - výdejní automat hotovostních peněz za použití platební karty
bioklimatologie - obor studující vlivy prostředí na životní procesy v živých organizmech
CERMAT - centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
charismatická osobnost - Člověk s osobním kouzlem. Toto je dost často myšleno negativně, v případě kultovních/náboženských osobností, které jsou schopny vést skupinu lidi k tomu, aby ho/ji bezmyšlenkovitě nasledovali, v extremních případech i nemorální či kriminální činnosti nebo
chrematistika - starořecké označení pro směnné vztahy, zejm. pro lichvu
chrestomatie - výbor z četby
chromatický - týkající se barev
chromatický - související s chromatikou
chromatičnost - barevná jakost světla
chromatid - podélná polovina chromozomu
chromatida - podélná polovina chromozomu
chromatika - půltónová soustava, na které je založena melodika a harmonie
chromato- - první část složených slov mající význam barva, barvivo, barevný
chromatofor - živočišná buňka obsahující barvivo, pigment
chromatografie - chemická metoda rozdělování směsi látek na jednotlivé složky
chromatopsie - porucha spočívající v barevném vidění i bezbarvých předmětů nebo ve vidění barevných skvrn
dalmatika - je svrchní liturgické roucho jáhna ve tvaru písmene "T" a bývá v tzv. liturgických barvách (bílá, červená, zelená, fialová, růžová). Bílá barva je užívána o většině svátcích Páně, o svátcích Panny Marie a svatých, kteří nebyli mučedníky. Sv. Štěpán je obv
dalmatin - středně velký pes s krátkou tvrdou srstí a černými nebo hnědými skvrnami
dalmatinec - středně velký pes s krátkou tvrdou srstí a černými nebo hnědými skvrnami
deklamátor - přednašeč, recitátor
dematerialisace - odhmotnění, odtělesnění
dematerializace - odhmotnění, odtělesnění
dermatitida - zánětlivé onemocnění pokožky
dermato- - první část složených slov mající význam kůže, kožní, pokožka, pleť
dermatoglyfika - nauka o kožních lištách na prstech, dlaních a chodidlech
dermatoid - nádorovitý útvar v kůži, cysta
dermatologie - obor lékařství zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením chorob kůže
dermatomykosa - kožní onemocnění vyvolané parazitickými houbami
dermatomykóza - kožní onemocnění vyvolané parazitickými houbami
dermatosa - nespecifikované kožní onemocnění
dermatovenerologie - obor lékařství zabývající se kožními a pohlavními chorobami
dermatóza - nespecifikované kožní onemocnění
dermatozoonosa- - kožní choroba vyvolaná parazity živočišného původu
dermatozoonóza - kožní choroba vyvolaná parazity živočišného původu
Dialektický materialismus - Věda o nejobecnějších zákonech vývoje přírody, společnosti a myšlení.
diplomat - státní úředník pověřený výkonem diplomacie
diplomat - člověk obratný v jednání
diplomatický - související s diplomacií
diplomatický - taktní
diplomatika - pomocná věda historická zabývající se úředními i veřejnými listinami
dogmatika - věrouka
dogmatika - nauka o církevních dogmatech
dogmatismus - strnulé myšlení, lpění na nezdůvodněných názorech
dogmatizmus - strnulé myšlení, lpění na nezdůvodněných názorech
dramaterapie - psychoterapeutická disciplína využívající divadelních prostředků (expresních, aj.)
dramatický - týkající se dramatu
dramatický - divadelní, herecký
dramatický - napínavý, osudný
dramatisace - převedení předlohy do formy dramatu
dramatisovat - provádět dramatizaci
dramatisovat - činit dramatickým

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny