Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Francouzský slovník (francouzsko-český slovník)

 

Pro francouzský výraz lit bylo nalezeno překladů: 103 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 100).

 

francouzský výraz FR   CZ český překlad
lit - postel
lit - řečiště
lit - záhon
Abolition de l'esclavage - Abolicionismus
acceptabilité - soudnost
activité de conseil dans le domaine politique - poradenství politické
activité militaire - vojenské aktivity
Allitération - Aliterace
aménagement de la zone littorale - plánování zóny pobřežní
amplitude - amplituda
Asexualité - Asexualita
aspect militaire - vojenské aspekty
aspects militaires - vojenské aspekty
assurance de qualité - zajištění kvality
Bataille d'Austerlitz - Bitva u Slavkova
biodégradabilité - biologická odbouratelnost
biodisponibilité - biologická dostupnost
Bisexualité - Bisexualita
Blitzkrieg - Blitzkrieg
Bombe (militaire) - Bomba
Catégorie:Comptabilité - Kategorie:Účetnictví
Catégorie:Fiscalité - Kategorie:Daně
Catégorie:Littérature - Kategorie:Literatura
Catégorie:Lituanie - Kategorie:Litva
Catégorie:Personnalité - Kategorie:Lidé
Catégorie:Personnalité anglaise - Kategorie:Angličané
Catégorie:Personnalité britannique - Kategorie:Britové
Catégorie:Personnalité du monde des affaires - Kategorie:Podnikatelé
Catégorie:Personnalité espagnole - Kategorie:Španělé
Catégorie:Personnalité française - Kategorie:Francouzi
Catégorie:Personnalité irlandaise - Kategorie:Irové
Catégorie:Personnalité néerlandaise - Kategorie:Nizozemci
Catégorie:Personnalité suisse - Kategorie:Švýcaři
Catégorie:Politique - Kategorie:Politika
Catégorie:Probabilités - Kategorie:Pravděpodobnost
Catégorie:Science politique - Kategorie:Politologie
Catégorie:Sexualité - Kategorie:Sexualita
Causalité (physique) - Kauzalita
certification qualité - osvědčení o kvalitě
clito - klitoris
clito - poštěváček
clitoris - klitoris
clitoris - poštěváček
combustibilité - hořlavost
comptabilité - účetnictví
comptabilité de l'environnement - ekologické účetnictví
comptabilité écologique - ekologické účetnictví
comptabilité environnementale nationale - národní ekologické účetnictví
comptabilité nationale - účetnictví národohospodářské
Confédération (organisation politique) - Konfederace
conflit - střet
Conflit (science sociale) - Konflikt
conflit d'intérêts - střet zájmů
conflit d'objectifs - střet cílů
conflit international - mezinárodní konflikt
contrôle de la qualité de l'air - kontrola kvality ovzduší
contrôle de la qualité de l'air - monitorování kvality ovzduší
contrôle qualité - kontrola kvality
cordon littoral - ostrov písečný paralelní s pobřežím
criminalité - kriminalita
critère de qualité de l'environnement - kritérium kvality životního prostředí
critique littéraire - vyhodnocení literatury
culpabilité - vina
déchet de démolition - odpady z demolic
déclaration d'utilité publique - prohlášení o využití majetku soukromého v zájmu veřejnosti
dégradabilité - odbouratelnost
lit - čin protiprávní
lits à l'encontre de l'environnement - kriminalita ekologická
démontrabilité - prokazatelnost
développement du littoral - vývoj pobřeží
disponibilité - dostupnost
Division militaire - Divize (vojenství)
doctrine politique - politická doktrína
dommages dus à des manoeuvres militaires - škoda způsobená vojenskými manévry
éco-compatibilité - slučitelnost s životním prostředím
écologie politique - politická ekologie
enquête d'utilité publique - průzkum prospěchu pro veřejnost
entreprise de démolition - demolice
externalité économique - externalita
Féodalité - Feudalismus
fertilité du sol - úrodnost půdy
géographie politique - geografie politická
gestion de la qualité de l'air - řízení kvality ovzduší
Grade militaire - Vojenské hodnosti
Héraclite d'Éphèse - Hérakleitos
Hétérosexualité - Heterosexualita
homosexualité - homosexualita
idéologie politique - ideologie politická
immortalité - nesmrtelnost
indicateur de la qualité environnementale - indikátor kvality prostředí životního
Inégalité (mathématiques) - Nerovnost (matematika)
inégalité écologique - nerovnost ekologická
infertilité - neplodnost
installation nécessitant une habilitation - instalace vyžadující schválení
instrument politique - nástroj politiky
irréversibilité du phénomène - nevratnost jevu
législation en matière de responsabilité - legislativa k odpovědnosti
Lilith - Lilith
Lit (mobilier) - Postel
lit bactérien - filtr biologický
lit de cours d'eau - koryto říční
lit fluidisé - lože fluidizované
Litchi - Liči

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit lit do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny AFangličtiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "lit" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama