Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz vedlejší bylo nalezeno překladů: 37 (přesná shoda: 13, obsahující výraz: 24).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
vedlejší - accessory adj:
{EksesRi:}
vedlejší - adjacent adj:
{HZJsHnt}
vedlejší - adjoining
{HZYnIN}
vedlejší - by adj:
{bT}
vedlejší - circumstantial adj:
{sRkHmstEnSHl}
vedlejší - collateral
{kHlEtRHl}
vedlejší - extrinsic
vedlejší - lateral
{lEtRHl}
vedlejší - minor
{mTnR}
vedlejší - neighbouring adj:
vedlejší - side
{sTd}
vedlejší - siding adj:
{sTdIN}
vedlejší - ulterior
{HltIri:R}
vedlejší atrakce - sideshow
{sTdLC}
vedlejší barvy - accidental colors
vedlejší děj - byplay
vedlejší efekt - side effect
vedlejší ekonomické účinky - externalities
vedlejší chod - side dish
vedlejší ochranná hráz - adjoining protective dike [eko.]
vedlejší otázka - side issue
vedlejší produkt - by-product
vedlejší produkt - byproduct
{bTpra:dHkt}
vedlejší produkt - byproduct (by-product; coproduct) [eko.]
Materiál, který vzniká vedle hlavního výrobku a který může být dále komerčně využit díky své hodnotě nebo funkci.
vedlejší produkt - spin-off
vedlejší přestavení - sideshow n:
{sTdLC}
vedlejší trať - byline
{bTlTn}
vedlejší účinek - by-product
vedlejší účinek - byproduct
{bTpra:dHkt}
vedlejší účinek - side effect
vedlejší účinek - side-effect
vedlejší účinek pesticidu - pesticide side-effect [eko.]
vedlejší účinky - contraindication
vedlejší výrobek - co-product [eko.]
vedlejší zápletka - subplot n:
{sAbpla:t}
zadní nebo vedlejší ulička - back street n:
zánět vedlejších nosních dutin - sinusitis

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit vedlejší do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "vedlejší" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž