Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz sklon bylo nalezeno překladů: 58 (přesná shoda: 24, obsahující výraz: 34).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
sklon - bevel
{bevHl}
sklon - bias
{bTHs}
sklon - camber [tech.]
{kEmbR}
sklon - cant n:
{kEnt}
sklon - declivity n:
sklon - Demise
{dImTz}
sklon - descent n:
{dIsent}
sklon - dip n:
{dIp}
sklon - gradient n:
sklon - habit
k něčemu {hEbHt}
sklon - inclination n:
{InklHnJLHn}
sklon - leaning n:
{li:nIN}
sklon - movement n:
{mu:vmHnt}
sklon - penchant n:
{penSHnt}
sklon - proclivity
{prCklIvHti:}
sklon - propensity n:
{prHpensIti:}
sklon - rake n:
{rJk}
sklon - sag n:
{sEg}
sklon - slant n:
{slEnt}
sklon - slope n:
{slCp}
sklon - tend
{tend}
sklon - tendency n:
{tendHnsi:}
sklon - tilt
{tIlt}
sklon - trend
{trend}
blahosklon - condescendingly adv:
blahosklonnost - condescension n:
{ka:ndHsenLHn}
blahosklon - benignant adj:
blahosklon - condescending adj:
{ka:ndIsendIN}
blahoskloný - benignant adj:
chování se sklonem k riziku - risk-loving behaviour [eko.]
kompenzační sklon (hydrotechnika) - compensation declivity [eko.]
mající sklon - prone
{prCn}
mezní sklon k úsporám - Marginal Propensity to Save (MPS). [eko.]
mezní sklon ke spotřebě - Marginal Propensity to Consume (MPC). [eko.]
mít sklon - tend
{tend}
mít sklon - tends
{tendz}
mít sklon k čemu - prone
{prCn}
nesklon - indeclinable adj:
neskloňovaný - noninflected
povýšená blahosklonnost - airy condescension
přípustný sklon povrchu závlahového pozemku - admissible irrigated slope gradient [eko.]
sklon k souchotinám - consumptiveness
sklon silnice - downgrade n:
{dVngrJd}
skloněný - bowed adj:
{bVd}
skloněný - pitched adj:
{pISt}
skloněný - sloping adj:
{slCpIN}
sklonil - bent v:
{bent}
sklonit - bow v:
{bV}
sklonit - bow down v:
sklonit - slant v:
{slEnt}
sklonit - stoop v:
{stu:p}
sklonoměr - inclinometer n:
skloňování - declension n: [lingv.]
skloňovaný - declined adj:
{dIklTnd}
skloňovaný - inflected adj:
{InflektHd}
skloňovat - inflect v:
sklony - gradients n: pl.
sklony - leanings n: pl.
{li:nINz}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit sklon do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "sklon" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž