Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz rake bylo nalezeno překladů: 45 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 41).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: rake
{rJk}
- hrábě
v: rake
{rJk}
- hrabat
n: rake
{rJk}
- flamendr
n: rake
{rJk}
- sklon
air brake - vzduchová brzda
adj: brake
{brJk}
- brzdicí
adj: brake
{brJk}
- brzdový
brake
{brJk}
- přibrzďovat
brake
{brJk}
- zabrzdit
v: brake
{brJk}
- brzdit
n: brake
{brJk}
- brzda
v: braked
{brJkt}
- zabrzdil
v: braked
{brJkt}
- přibržďoval
v: braked
{brJkt}
- brzdil
n: brakeman
{brJkmHn}
- brzdař
n: pl. brakes
{brJks}
- brzdy
n: canebrake
- rákosovec
canebrake
- rákos obecný
n: corncrake
- druh ptáka
crake
- chřástal
n: disc brake
- disková brzda
n: drake
{drJk}
- kačer
n: emergency brake
- záchraná brzda
n: handbrake
- ruční brzda
n: kraken
- mytologická mořská obluda
n: kraken
- kraken
mandrake
{mEndrJk}
- mandragora
n: [jmén.] Mandrake
distribuce Linuxu {mEndrJk}
- Mandrake
mandrake
{mEndrJk}
- pokřín obecný
muckrake
- odhalovat skandály
muckraker
{mAkrJkR}
- osoba odhalující skandály
n: parakeet
{perHki:t}
- druh papouška
n: parking brake
- ruční brzda
v: rake in
- shrábnout
[idiom] rake in the dough
- válet se v prachách
[idiom] rake in the dough
- válet se v penězích
v: rake off
- odhrabat
v: rake off
- shrábnout
n: rake over the coals
- vážně pokárat
v: rake up
- odhrabat
[idiom] rake you over the coals
- dostat lekci
[idiom] rake you over the coals
- dostat přednášku
v: rake-off
z nelegálních obhodů
- brát peníze
adj: raked
{rJkt}
- shrabaný
n: sheldrake
- morčák

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit rake do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "rake" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž