Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz rozhodnutí bylo nalezeno překladů: 26 (přesná shoda: 11, obsahující výraz: 15).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
rozhodnutí - adjudication n:
{HZu:dHkJLHn}
rozhodnutí - call n:
{kOl}
rozhodnutí - decision
{dIsIGHn}
rozhodnutí - decisions n:
{dIsIGHnz}
rozhodnutí - decree n:
{dIkri:}
rozhodnutí - determination n:
{dItRmHnJLHn}
rozhodnutí - finding
{fTndIN}
rozhodnutí - ordinance n:
{OrdHnHns}
rozhodnutí - resolution n:
{rezHlu:LHn}
rozhodnutí - resolving n:
{ri:za:lvIN}
rozhodnutí - will n:
{wIl}
minimaxové kritérium špatných rozhodnutí - minimax regret decision criterion [eko.]
odložit rozhodnutí - pend n:
ovlivňovat tvé rozhodnutí - buttonhole you n:
podporovat nějaké rozhodnutí - back you n:
rozhodnutí o udržovat při životě na přístrojích nebo ne - living will [am.] [práv.]
právní dokument, osobní rozhodnutí
rozhodnutí, rozsudek - adjudication [eko.]
{HZu:dHkJLHn}
rozhodnutí, zda udržovat při životě na přístrojích, nebo ne - living will [am.] [práv.]
právní dokument, osobní rozhodnutí
soudní rozhodnutí - judgment
{ZAZmHnt}
těžká rozhodnutí - dilemmas n:
{dHlemHz}
těžké rozhodnutí - a tough call n:
učinit rozhodnutí - decide
{dIsTd}
učinit rozhodnutí - make so.'s call [frsl.]
učinit rozhodnutí týkající se čeho - to make a decision on st
udělat rozhodnutí - make so.'s call [frsl.]
udělat rozhodnutí ve správný čas - cross that bridge when I come to it

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit rozhodnutí do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "rozhodnutí" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž