Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz překážka bylo nalezeno překladů: 28 (přesná shoda: 25, obsahující výraz: 3).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
překážka - balk n:
{bOk}
překážka - barrier
{bEri:R}
překážka - baulk n:
překážka - blockage n:
{bla:kIZ}
překážka - blocker n:
{bla:kR}
překážka - bottleneck n:
{ba:tHlnek}
překážka - crimp n: [amer.] [slang]
{krImp}
překážka - cumber n:
{kAmbR}
překážka - disincentive n:
{dIsInsentIv}
překážka - estoppel
zákonná
překážka - hedge n:
{heZ}
překážka - hindrance n:
{hIndrHns}
překážka - hurdle
{hRdHl}
překážka - impediment n:
{ImpedHmHnt}
překážka - logjam n:
{la:gZEm}
překážka - obstacle
{a:bstHkHl}
překážka - obstruction
{HbstrAkLHn}
překážka - restraint n:
{rIstrJnt}
překážka - set-back n:
překážka - setback n:
{setbEk}
překážka - snafu n:
{snEfu:}
překážka - snag n:
{snEg}
překážka - stop n:
{sta:p}
překážka - stumbling block n:
překážka - trammel n:
{trEmHl}
překážka na závodní trati - chicane
překážka v učení - a mental block n:
překážkář - hurdler n:
{hRdHlR}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit překážka do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "překážka" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž