Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz odpovědnost bylo nalezeno překladů: 26 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 23).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
odpovědnost - amenability
odpovědnost - liability n: [práv.]
{lTHbIlIti:}
odpovědnost - responsibility n:
{ri:spa:nsHbIlHti:}
doktrina spojené a individuální zodpovědnosti - joint and several liability doctrine [eko.]
mít zodpovědnost - carry the can n:
neodpovědnost - irresponsibility
{IrHspa:nsHbIlHti:}
neomezená odpovědnost - unlimited liability [eko.]
nest zodpovednost - shoulder the blame sloveso
fraze
nezodpovědnost - irresponsibility n:
{IrHspa:nsHbIlHti:}
nezodpovědnost - recklessness n:
{reklHsnHs}
omezená odpovědnost - limited liability [eko.]
omezení odpovědnosti - limitation of liability [eko.]
pojištění odpovědnosti - liability insurance n:
pojišťovací asociace pro zodpovědnost za znečištění - PLIA [eko.]
pravidla právní odpovědnosti - liability rules [eko.]
právní odpovědnost - liability [eko.]
{lTHbIlIti:}
prvořadá odpovědnost - forefront n:
{fOrfrAnt}
přebírání zodpovědnosti za úhradu pohledávek - forfaiting
přímá odpovědnost - strict liability [eko.]
přísná, společná a osobní zodpovědnost - strict, joint and several liability [eko.]
spoluodpovědnost - involvement
{Inva:lvmHnt}
systém odpovědnosti - responsibility system [eko.]
teorie veřejné zodpovědnosti - public trust doctrine. [eko.]
zodpovědnost - accountability n:
{HkVntHbIlIti:}
zodpovědnost - responsibility n:
{ri:spa:nsHbIlHti:}
zodpovědnosti - responsibilities n:
{ri:spa:nsHbIlHti:z}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit odpovědnost do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "odpovědnost" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž