Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz lesk bylo nalezeno překladů: 104 (přesná shoda: 13, obsahující výraz: 91).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
lesk - brilliance n:
{brIljHns}
lesk - brilliancy n:
lesk - fire n:
{fTR}
lesk - glance n:
{glEns}
lesk - glaze
{glJz}
lesk - gleam
{gli:m}
lesk - gloss
{glOs}
lesk - glossiness n:
lesk - polish n:
{pa:lIL}
lesk - refulgence n:
lesk - resplendence n:
lesk - sheen n:
{Li:n}
lesk - varnish n:
{va:rnIL}
blesk - flash n:
{flEL}
blesk - flashlight n:
{flELlTt}
blesk - lightning
{lTtnIN}
blesk - thunderbolt n:
blesknout - flash v:
{flEL}
blesknout - gleam v:
{gli:m}
bleskojistka - arrester n:
bleskojistka - lightning arrester
bleskojistka - lightning discharger
bleskosvod - arrester n:
blesková drenáž - zig zag drainage [eko.]
blesková kontrola - spot check n:
blesková válka - blitz
{blIts}
blesková žárovka - flashbulb n:
{flELbHlb}
bleskově - in a flash
bleskové světlo - strobe light
bleskovka - flash bulb n:
bleskový - blitz adj:
{blIts}
bleskurychle - at the drop of a hat
bleskurychle - in a flash
bleskurychle - trice
{trTs}
bleskurychlý - lightning fast adj:
burleska - burlesque n:
{bRlesk}
burlesk - burlesque adj:
{bRlesk}
fotografický blesk - photoflash n:
kloubovo-teleskopická plošina - telescopic boom platform
kulový blesk - ball lightning
lesklá tkanina, protkaná stříbrem nebo zlatem - lamé n:
z franc. {lJm}
leskle - glossily adv:
lesklejší - glossier adj:
{glOsi:R}
lesklejší - shinier adj:
lesklost - sleekness n:
lesk - gleaming adj:
{gli:mIN}
lesk - glossy adj:
{glOsi:}
lesk - lustrous adj:
{lAstrHs}
lesk - nitid adj:
lesk - refulgent adj:
lesk - sheeny adj:
lesk - shiny
{LTni:}
lesk - tawdry
{tOdri:}
lesknoucí - glancing adj:
{glEnsIN}
lesknoucí se - glistening
{glIsHnIN}
lesknoucí se - shining
{LTnIN}
lesknout se - glance
{glEns}
lesknout se - gleam
{gli:m}
lesknout se - glisten
moleskin - moleskin n:
nejlesklejší - glossiest adj:
neztrácející lesk - nontarnishable
odlesk - reflection n:
{rHflekLHn}
pleskání - lap
{lEp}
pleskat - patter v:
{pEtR}
plesknout - slap v:
{slEp}
plesknout - smack
{smEk}
pleskot - smacker n:
plošný blesk - sheet lightning
poklesky - lapses n: pl.
{lEpsIz}
potlesk - applause
{HplOz}
potlesk - clap n:
{klEp}
potlesk - handclap n:
potlesk - plaudit n:
potlesk - plaudits n:
{plOdIts}
probleskuje - flashes v:
{flELIz}
radio teleskop - radio telescope n: [tech.]
rentgenový teleskop - x-ray telescope n: [astr.] 6 6
roztleskávačka - cheerleader n:
{SIrli:dR}
slizký lesk - froggy glass n:
sloupová teleskopická plošina - articulating boom platform
špatná teleskopická schopnost - faulty telescopic faculty [eko.]
teleskop - scope n:
{skCp}
teleskop - telescope
{telHskCp}
teleskopický - telescopic adj:
televizní anténa se dvěma obvykle teleskopickými tykadly do tvaru V - rabbit ears n: [slang]
televizní anténa se dvěmi obvykle teleskopickými tykadly do tvaru V - rabbit ears n: [slang]
tleskající - clapper n:
{klEpR}
tleskal - applauded v:
{HplOdHd}
tleskání - clap
{klEp}
tleskání - clapping n:
{klEpIN}
tleskat - applaud
{HplOd}
tleskat - applaud
{HplOd}
tleskat - clap v:
{klEp}
tlesknutí - handclap
waleský - welsh adj:
{welS}
záblesk - dawn n:
{dOn}
záblesk - flicker n:
{flIkR}
záblesk - glimmering n:
{glImRIN}
záblesk - streak n:
{stri:k}
záblesky - sparks n: pl.
{spa:rks}
zasažený bleskem - thunderstruck adj:
{QAndRstrAk}
zatleskal - clapped v:
{klEpt}
zatleskat - clap v:
{klEp}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit lesk do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "lesk" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž