Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz hotový bylo nalezeno překladů: 27 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 19).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
hotový - complete adj:
{kHmpli:t}
hotový - completed
{kHmpli:tHd}
hotový - done adj:
{dAn}
hotový - finished adj:
{fInILt}
hotový - game for
hotový - prepared adj:
{pri:perd}
hotový - ready
{redi:}
hotový - sheer adj:
{LIr}
hotový poklad - gold mine
hotový výrobek - finished product [eko.]
Výrobek ve formě, ve které bude užíván, včetně primárního balení.
kalhotový kostým - pantsuit n:
{pEntsu:t}
kalhotový kostým - trouser suit
minulý, už hotový, dodatečný se zpětnou platností - ex post
nehotový - crude adj:
{kru:d}
nehotový - undone adj:
{HndAn}
nehotový názor - crude opinions
okamžitý, pohotový - prompt [eko.]
{pra:mpt}
pohotový - adroit adj:
{HdrYt}
pohotový - game for
pohotový - heads-up adj:
pohotový - offhand adj:
{OfhEnd}
pohotový - prompt adj:
{pra:mpt}
pohotový - skillfull
pohotový - smart adj:
{sma:rt}
pohotový - snappy adj:
{snEpi:}
pohotový - swift adj:
{swIft}
předem hotový - off-the-shelf

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit hotový do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "hotový" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž