Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz etika bylo nalezeno překladů: 30 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 27).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
etika - ethic
{eQIk}
etika - ethics n:
{eQIks}
etika - morality n:
{mRElHti:}
analgetika - painkillers n: pl.
{pJnkIlRz}
apologetika - apologetics n:
aritmetika - arithmetic
{erIQmehtIk}
atletika - athletics
{EQletIks}
bioenergetika - bioenergetics [eko.]
bioetika - bioethics. [eko.]
biokybernetika - biocybernetics [eko.]
dietetika - dietetics
druh analgetika - pethidine n:
ekologická etika - ecological ethics [eko.]
ekologická genetika - ecological genetics [eko.]
environmentální etika - environmental ethic [eko.]
estetika - aesthetics
{esQehtIks}
etika práce - work ethic n:
farmakokinetika - pharmacokinetics n: [eko.]
Studuje absorpci, distribuci metabolismus a vylučování léků.
fonetika - phonetics n:
{fHnetIks}
genetika - genetics n:
{ZHnetIks}
homiletika - homiletics n:
hydroenergetika - hydroenergetics [eko.]
kinetika - kinetics n:
{kHnetIks}
kosmetika - cosmetics n:
{ka:zmetIks}
kosmetika - face lifting n:
kybernetika - cybernetics n:
lehká atletika - athletics
{EQletIks}
molekulární genetika - molecular genetics n: [med.]
poetika - poetics n:
síťová etika - netiquette [it.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit etika do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "etika" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž