Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz etika bylo nalezeno významů: 29 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 26).

 

výraz Význam   CZ význam
etika - teorie mravnosti
etika - soustava názorů na mravnost, systém mravních norem
etika - morálka, mravnost
antropokinetika - věda o motorice člověka, aktologie, antropomotorika
apologetika - obhajoba, ospravedlnění
aritmetika - nauka o číslech
atletika - sportovní odvětví zahrnující běhy, chůzi, vrhy, skoky, hody a jejich kombinace
cytogenetika - obor zabývající se genetickými jevy na buněčné a jaderné úrovni
dalmetika - roucho pro jáhny
dianetika - americká metoda zvyšování duševního potenciálu
dietetika - nauka o správné, vhodné výživě zdravých i nemocných
energetika - nauka, průmyslové odvětví zabývající se získáváním, přeměnou, dopravou, použitím různých forem energie
epitetika - nauka o nefunkčních, pouze kosmetických náhradách ztracených nebo nevyvinutých částí těla
estetika - teorie působení krásna na člověka, vnímání pocitů a dojmů z uměleckých i přírodních výtvorů
fonetika - nauka o fyziologických a akustických vlastnostech hlásek
genetika - věda o dědičnosti
homiletika - nauka o kazatelském umění
hydroenergetika - technický obor zabývající se využitím vodní síly
kalanetika
{kelenetyks}
- sportovní program, metodika, založená na mnohonásobném opakování určitých posilovacích cviků
kinetika
- 1. část dynamiky zabývající se určováním dráhy pohybujících se hmotných bodů a těles ze známých působících sil
kinetika
- 2. obor zabývající se rychlosti a mechanizmem chemických reakcí za rozličných podmínek
kosmetika
- obor zabývající se péčí o tělesnou krásu a odstraňováním kosmetických vad
kybernetika
- teorie informace, sdělování a řízení
noetika
- teorie poznání, epistemologie, gnozeologie
poetika
- nauka o výstavě slovesného díla
poetika
- souhrn uměleckých prostředků typických pro jednoho autora, skupinu autorů nebo pro umělecký směr
protetika
- nauka o náhradách ztracené nebo nevyvinuté části těla včetně její funkce
synergetika
- obor zabývající se systémy, pro které jsou podstatné kooperativní jevy
telekinetika
- nauka o telekinezi

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny