Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz aster bylo nalezeno překladů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: aster
{EstR}
- astra
aster
{EstR}
- druh rostliny
n: alabaster
jemnozrnný, čistě bílý nerost (soška z alabastru, bílý jako alabastr) {ElHbEstR}
- alabastr
n: asterisk
{EstRIsk}
- hvězdička
n: pl. asterisks
- hvězdičky
asterism
- skupinka hvězd
astern
- vzadu
astern
- na zádi
n: asteroid
{EstRYd}
- asteroid
asteroidal
- hvězdicovitý
n: pl. asteroids
{EstRYdz}
- asteroidy
n: band-master
- kapelník
n: bandmaster
- kapelník
n: blaster
{blEstR}
- střelmistr
n: blasters
- střelmistři
n: boaster
- chvastoun
n: boaster
- chlubílek
broadcaster
{brOdkEstR}
- učinkující
n: broadcasters
{brOdkEstRz}
- reportéři
n: burgomaster
- starosta města
n: cadaster
- katastr
n: caster
{kEstR}
- slévač
n: choirmaster
- sbormistr
n: coaster
{kCstR}
- tácek
n: cotoneaster
- skalník
n: disaster
{dIzEstR}
- katastrofa
n: disaster
{dIzEstR}
- havárie
disaster
{dIzEstR}
- neštěstí
n: disaster
{dIzEstR}
- pohroma
n: disaster area
- oblast ohrožení
n: pl. disasters
{dIzEstRz}
- pohromy
n: pl. disasters
{dIzEstRz}
- katastrofy
drillmaster
- vojenský instruktor
adj: easter
{i:stR}
- velikonoční
Easter
{i:stR}
- velikonoce
Easter Bunny
- velikonoční zajíc
Easter egg
- velikonoční vejce
[eko.] Easterlin Paradox.
- Easterlinův paradox
adv: easterly
{i:stRli:}
- východně
easterly
{i:stRli:}
- východní např. směr
eastern
{i:stRn}
- orientální
eastern
{i:stRn}
- ortodoxní
eastern
{i:stRn}
- východní
[zem.] Eastern Hemisphere
- východní polokoule
easterners
{i:stRnRz}
- východňáci
adj: easternmost
- nejvýchodnější
[eko.] economic forecaster
- prognostik
adj: Far Eastern
- Dálno-východní
faster
{fEstR}
- rychlejší
faster
{fEstR}
- rychleji
n: forecaster
{fOrkEstR}
- prorok
forecaster
{fOrkEstR}
- prognostik
n: grand master
- velmistr
n: grandmaster
{grEndmEstR}
- velmistr
headmaster
{hedmEstR}
- ředitel školy
headmaster
školy {hedmEstR}
- ředitel
n: headmastership
- ředitelství
housemaster
- správce koleje
housemaster
- správce internátu
n: [jmén.] Lancaster
příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA {lEnkEstR}
- Lancaster
v: master
{mEstR}
- zvládnout
adj: master
{mEstR}
- vedoucí
adj: master
{mEstR}
- převládající
n: master
{mEstR}
- profesor
n: master
{mEstR}
- mistr
n: master
{mEstR}
- matrice
adj: master
{mEstR}
- hlavní
master
{mEstR}
- pán
master key
- univerzální klíč
master plan
- hlavní plán
master sergeant
- hodnost v armádě
n: master's
- titul magistra
n: master's degree
- titul magistra
master-key
- univerzální klíč
masterclass
- speciální lekce
adj: mastered
{mEstRd}
- zvládnutý
mastered
{mEstRd}
- perfektně pochopený
masterful
{mEstRfHl}
- suverénní
adj: masterful
{mEstRfHl}
- pánovitý
adj: masterful
{mEstRfHl}
- mistrovský
adv: masterfully
{mEstRfHli:}
- pánovitě
n: mastering
{mEstRIN}
- zvládnutí
pl. masterings
- zvládnutí
masterless
- bez pána
masterly
{mEstRli:}
- mistrovsky
adj: masterly
{mEstRli:}
- mistrný
n: mastermind
{mEstRmTnd}
- vůdce
n: mastermind
{mEstRmTnd}
- organizátor
masterpiece
{mEstRpi:s}
- mistrovský kus
masterpiece
{mEstRpi:s}
- veledílo
masterpiece
{mEstRpi:s}
- mistrovské dílo
n: masterpieces
{mEstRpi:sHz}
- mistrovská díla
pl. masters
{mEstRz}
- páni
n: mastership
- mistrovství
masterstroke
{mEstRstrCk}
- mistrovský kousek
masterwork
{mEstRwRk}
- mistrovské dílo
n: mastery
{mEstRi:}
- zběhlost
n: mastery
{mEstRi:}
- virtuozita
n: mastery
{mEstRi:}
- ovládnutí
n: mastery
{mEstRi:}
- mistrovství
n: mastery
{mEstRi:}
- mistrovské ovládání
n: pl. monasteries
{ma:nHsteri:z}
- kláštery

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit aster do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "aster" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž