Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz domov bylo nalezeno překladů: 41 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 38).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
domov - habitat
{hEbHtEt}
domov - hearthstone n:
domov - home
{hCm}
bez domova - homeless
{hCmlHs}
bezdomovci - homeless n: pl.
{hCmlHs}
bezdomovec - displaced person n:
bezdomovec - homeless n:
{hCmlHs}
bezdomovectví - homelessness
{hCmlHsnHs}
domovina - home
{hCm}
domov - domiciliary adj:
domov - house adj:
{hVz}
domov - indoor adj:
{IndOr}
domov - residential adj:
{rezHdehnSHl}
domovní prohlídka - search warrant
domovní prostor - houseroom
domovní studna - house well [eko.]
domovník - caretaker n:
{kertJkR}
domovník - housekeeper n:
{hVski:pR}
domovník - janitor n:
{ZEnHtR}
domovská stránka - homepage
internet
domovské město - home town
domovy - homes n: pl.
{hCmz}
nasměrovaný k domovu - homeward-bound
neuvědomování si - unawareness
noclehárna pro bezdomovce - doss-house
noclehárna pro bezdomovce - dosshouse
příkaz k domovní prohlídce - warrant n:
{wOrHnt}
směřující k domovu - homeward
{hCmwRd}
stesk po domově - homesickness
{hCmsIknHs}
studentský domov - dorm [hovor.] n:
{dOrm}
tesknící po domově - homesick
{hCmsIk}
tuhý domovní odpad - solid domestic waste [eko.]
uvědomování - realizing n:
{ri:lTzIN}
uvědomování si - awareness
{HwernHs}
uvědomovat - notify v:
{nCtHfT}
uvědomovat se - become aware
uvědomovat si - appreciate
{Hpri:Li:Jt}
uvědomovat si - aware
{Hwer}
uvědomovat si - be aware of
uvědomovat si - become aware of
uvědomovat si - realise

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit domov do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "domov" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž