Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz storage bylo nalezeno překladů: 27 (přesná shoda: 11, obsahující výraz: 16).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
storage
{stOrHZ}
- skladiště
n: storage
{stOrHZ}
- uskladnění
storage
{stOrHZ}
- nahromadění
storage
{stOrHZ}
- skladovací prostor
n: storage
{stOrHZ}
- akumulování
n: storage
{stOrHZ}
- sklad
n: storage
{stOrHZ}
- skladování
n: storage
{stOrHZ}
- uchovávání
n: storage
{stOrHZ}
- uložení
n: storage
{stOrHZ}
- uschování
n: storage
{stOrHZ}
- úschova
[eko.] carbon storage. - ukládání uhlíku
[eko.] clear water storage tank - akumulační nádrž
[eko.] constant storage capacity of water reservoir - prostor stálého nadržení vodní nádrže
[eko.] constant storage level - hladina stálého nadržení
[eko.] economic storage level - hladina hospodářského nadržení
[eko.] economic storage reservoir capacity - hospodářský prostor nádrže
n: [it.] magnetic storage - magnetické médium
n: [it.] magnetic storage medium - magnetické médium
[eko.] maximum storage level - hladina maximálního nadržení
[eko.] normal storage level - hladina normálního nadržení
[eko.] protected storage room - záchytná vana
[eko.] sludge-storage space - kalový prostor
n: storage battery - akumulátor
n: storage battery - baterie
[eko.] waste storage - skladování odpadu
[eko.] water storage - akumulace vody

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit storage do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "storage" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž