Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz span bylo nalezeno překladů: 46 (přesná shoda: 10, obsahující výraz: 36).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
span
{spEn}
- předl
span
{spEn}
- rozpětí
v: span
{spEn}
- překlenout
v: span
{spEn}
- přemostit
n: span
{spEn}
- rozpon
n: span
{spEn}
- rozteč
v: span
{spEn}
- obsáhnout
n: span
{spEn}
- rozsah
span
{spEn}
- časový interval
n: [stav.] span
úsek mostu mezi dvěma podpěrami {spEn}
- mostní pole
adjustable spanner - francouzský klíč
cocker spaniel - kokršpaněl
adj: Hispanic
{hIspEnIk}
- hispánský
n: lifespan
{lTfspEn}
- životnost
n: lifespans
- životnosti
n: [text.] spandex
na bázi polyuretanu, hodně elastická {spEndHks}
- druh textilie
spang
{spEN}
- rovnou
n: spangle
{spENgHl}
- cetka
adj: spangled
{spENgHld}
- třpytivý
n: Spaniard
{spEnjRd}
- Španěl
Spaniards
{spEnjRdz}
- Španělé
n: spaniel
{spEnjHl}
- kokršpaněl
adj: Spanish
{spEnIL}
- španělský
n: Spanish
{spEnIL}
- Španěl
n: Spanish
{spEnIL}
- španělština
n: [jmén.] Spanish
příjmení {spEnIL}
- Spanish
n: Spanish fly
(brouk)
- Puchýřník lékařský
adj: Spanish-speaking
- španělsky mluvící
v: spank
- naplácat
adj: spanked
{spENkt}
- plácnutý
spanker
- druh plachty
n: spanking
{spENkIN}
- výprask
v: spanned
{spEnd}
- klenul
v: spanned
{spEnd}
- zahrnoval
spanner
{spEnR}
- klíč
spanner
{spEnR}
- francouzský klíč
spanners
- klíče
spanning
{spEnIN}
- rozpětí
[mat.] spanning tree
- kostra grafu
pl. spans
{spEnz}
- rozpětí
n: pl. spans
{spEnz}
- rozsahy
v: spans
{spEnz}
- zahrnuje
spick-and-span
- jako ze škatulky
star-spangled
- posetý hvězdami
[eko.] wide-span irrigation machine
- širokozáběrový zavlažovač
n: wingspan
{wINspEn}
- rozpětí křídel

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit span do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "span" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž