Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz profit bylo nalezeno překladů: 69 (přesná shoda: 14, obsahující výraz: 55).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
profit
{pra:fHt}
- výnos
profit
{pra:fHt}
- profitovat
profit
{pra:fHt}
- zisk
n: profit
{pra:fHt}
- výtěžek
n: profit
{pra:fHt}
- výdělek
n: profit
{pra:fHt}
- užitek
[eko.] profit
{pra:fHt}
- zisk, výtěžek
profit
{pra:fHt}
- mít prospěch
profit
{pra:fHt}
- profitovat z
n: profit
{pra:fHt}
- profit
n: profit
{pra:fHt}
- prospěch
v: profit
{pra:fHt}
- prospívat
v: profit
{pra:fHt}
- získat
v: profit
{pra:fHt}
- těžit
[eko.] accounting profit - účetní zisk
book profit - účetní zisk
[eko.] clear profit - čistý zisk
corporate profit tax - daň ze zisku korporací
[eko.] economic profit - ekonomický zisk
excess profit - nadměrný zisk
[eko.] excess profits tax - daň z nadměrného /překročeného/ zisku
[eko.] gross profit - hrubý zisk
n: iso-profit - isokvanta
[eko.] marginal profit - marginální zisk
monopoly profit - monopolní zisk
net profit - čistý zisk
[eko.] net profit before tax - čistý příjem před zdaněním
[eko.] non profit-making organization (corporation) - nezisková organizace
adj: non-profit - neziskový
non-profit-making - neziskový
adj: nonprofit
{na:npra:fHt}
- neziskový
nonprofit
{na:npra:fHt}
- nevýdělečný
nonprofitable
- nevýnosný
nonprofitable
- nerentabilní
nonprofitable
- neužitečný
not-for-profit
- nevýdělečný
[eko.] pretax profit
- hrubý zisk (před zdaněním)
[zkr.] [fin.] profit and loss
- zisk a ztráta
profit and loss account
- výkaz zisků a ztrát
n: profit margin
- marže
profit sharing
- podíl na zisku
profit sharing
- účast na zisku
[eko.] profit-based conservation
- ochrana založená na zisku
[eko.] profit-sharing
- dělení zisku (podílení se na zisku)
n: profitability
{pra:fItHbIlIti:}
- rentabilita
n: profitability
{pra:fItHbIlIti:}
- ziskovost
profitable
{pra:fHtHbHl}
- lukrativní
adj: profitable
{pra:fHtHbHl}
- užitečný
adj: profitable
{pra:fHtHbHl}
- prospěšný
[eko.] profitable
{pra:fHtHbHl}
- ziskový
adj: profitable
{pra:fHtHbHl}
- blahodárný
adj: profitable
{pra:fHtHbHl}
- rentabilní
adj: profitable
{pra:fHtHbHl}
- výnosný
adv: profitably
{pra:fHtHbli:}
- výnosně
n: profiteer
- šmelinář
n: profiterole
- druh pečiva
adj: profitless
- nevýnosný
n: pl. profits
{pra:fHts}
- užitky
n: pl. profits
{pra:fHts}
- zisky
[eko.] realized profit
- realizovaný zisk
show profit
- vykázat zisk
to cut business profits
- snížit obchodní zisky
[eko.] trading profit
- obchodní zisk
trading profits
- zisky z obchodování
[eko.] undischarged profit
- nerozdělený zisk
adj: unprofitable
{Hnpra:fItHbHl}
- nevýnosný
[eko.] unprofitable
{Hnpra:fItHbHl}
- neziskový
adv: unprofitably
- nevýnosně
with-profits
- s podílem na zisku

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit profit do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "profit" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž