Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz policy bylo nalezeno překladů: 49 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 40).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: policy
{pa:lHsi:}
- pojistka
n: policy
{pa:lHsi:}
- politika
n: policy
{pa:lHsi:}
- taktika
n: policy
{pa:lHsi:}
- strategie
n: policy
{pa:lHsi:}
- firemní taktika
n: policy
{pa:lHsi:}
- firemní postup
n: policy
{pa:lHsi:}
- firemní politika
n: policy
{pa:lHsi:}
- postup
n: policy
{pa:lHsi:}
- zásady
[eko.] anticipatory policy response. - reakce anticipačními opatřeními
[eko.] antitrust policy - protitrustová politika
[eko.] bias, policy-package part-whole - zkreslení, celkové-částečné balík péče
[eko.] bubble policy of emission reduction - redukce emisí pomocí bublinové politiky
[eko.] budgetary policy - rozpočtová politika
[eko.] common agricultural policy - common agricultural policy CAP
[eko.] common agricultural policy - CAP common agricultural policy
Common Agricultural Policy
program Evropské Unie
- Společná zemědělská politika
[eko.] common agricultural policy.
- společná zemědělská politika
company policy
- firemní politika
credit policy
- úvěrová politika
easy-money policy
- politika lehce dostupných peněz
[eko.] ecological policy
- ekologická politika
[eko.] emission reduction, offset policy
- redukce emisí, politika překryvu
[eko.] environmental policy
Prohlášení organizace o jejich záměrech a zásadách, vztahujících se k jejímm celkovému environmentálnímu profil, které poskytuje rámec pro činnosti organizae a pro stanovování environmentálních cílů a cílových hodnot.
- environmentální politika
[eko.] environmental policy instruments
- nástroje environmentální péče
[eko.] environmental public policy
- státní ekologická politika
expansionary budgetary policy
- expanzivní rozpočtová politika
fiscal policy
- fiskální politika
[eko.] industrial policy
- odvětvová (průmyslová) politika
n: insurance policy
- pojistná smlouva
n: [tech.] maintenance policy
- koncepce údržby
[eko.] monetary policy
- monetární politika
[eko.] National Environmental Policy Act
- NEPA National Environmental Policy Act
[eko.] National Environmental Policy Act
- National Environmental Policy Act NEPA
[eko.] policy ineffectiveness theorum
- teorém politické neefektivnosti
n: policyholder
{pa:lHsi:hCldR}
- pojištěnec
n: policymaker
- politik
n: policymaker
- politický činitel
price policy
- cenová politika
price policy
- cenové zásady
pricing policy
- cenová politika
[eko.] procyclical policy
- procyklická politika
[eko.] reactive policy response
- politika reagující na škody
restrictive budgetary policy
- restriktivní rozpočtová politika
[eko.] stationary catch policy
- politika stálého úlovku
[eko.] stationary policy
- stacionární politika
tight-money policy
- politika těžko dostupných peněz
trading policy
- obchodní politika
[eko.] wages policy
- mzdová politika

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit policy do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "policy" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž