Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz handle bylo nalezeno překladů: 38 (přesná shoda: 11, obsahující výraz: 27).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: handle
{hEndHl}
- topůrko
n: handle
{hEndHl}
- ouško
n: handle
{hEndHl}
- klika
n: handle
{hEndHl}
- držátko
handle
{hEndHl}
- držadlo
(ins) handle
{hEndHl}
- zacházet s
handle
{hEndHl}
- spravovat
v: handle
{hEndHl}
- manipulovat
handle
{hEndHl}
- ovládat
handle
{hEndHl}
- rukojeť
handle
{hEndHl}
- uchopit
n: chandler
{SEndlR}
- hokynář
n: chandlery
- hokynářství
n: handle-bars
- řídítka
n: handlebar
- řídítka
handlebar
- řidítko
n: handlebars
{hEndHlba:rz}
- řidítka
adj: handled
{hEndHld}
- zvládnutý
adj: handled
{hEndHld}
- vyřešený
adj: handled
{hEndHld}
- vypořádaný
v: handled
{hEndHld}
- ovládán
adj: handled
{hEndHld}
- manipulovaný
n: handler
{hEndlR}
- obsluhovač
n: handler
{hEndlR}
- manipulant
[it.] handler
{hEndlR}
- obslužná rutina
handler
{hEndlR}
- ovladač
n: handlers
{hEndlRz}
- manipulátoři
v: handles
{hEndHlz}
- ovládá
v: handles
{hEndHlz}
- manipuluje
v: manhandle
- týrat
manhandle
- špatně zacházet
manhandled
{mEnhEndHld}
- obsluhovaný lidmi
v: mishandle
{mIshEndHl}
- týrat
mishandle
{mIshEndHl}
- špatně zacházet
v: panhandle
{pEnhEndHl}
- žebrat
n: panhandler
- žebrák
n: telehandler
- obdoba vyskozdviž. vozíku
n: wax-chandler
- voskař

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit handle do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "handle" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž