Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz klika bylo nalezeno překladů: 30 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 24).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
klika - cabal n:
{kHba:l}
klika - cabbal n:
klika - clique n:
{kli:k}
klika - coterie n:
{kCtRi:}
klika - faction n:
{fEkLHn}
klika - handle n:
{hEndHl}
cik-cak, klika - zig-zag
encyklika - encyclical n:
{ensIklIkHl}
klikacení - meandering n:
{mi:EndRIN}
klikání - click n:
{klIk}
klikání - clicking n:
{klIkIN}
klikařský - cliquey adj:
klikatá cesta - zigzag road
klikatá čára či cesta - zigzag
{zIgzEg}
klika - zigzag
{zIgzEg}
klikatit se - meander v:
{mi:EndR}
klikatost - sinuosity n:
klikatost - tortuosity n:
klika - serpentine adj:
{sRpHntTn}
klika - sinuous adj:
{sInwHs}
klika - squiggly adj:
klika - tortuous adj:
{tOrSHwHs}
klika - twisty adj:
{twIsti:}
klika - winding adj:
{wTndIN}
klika - zigzag adj:
{zIgzEg}
kulatá klika - doorknob n:
{du:rkna:b}
kulatá klika dveří - knob
{na:b}
oklika - detour
{dItUr}
oklika - roundabout n:
{rVndHbVt}
startovací klika - starting-crank n:
u starých automobilů

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit klika do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "klika" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž