Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz contact bylo nalezeno překladů: 34 (přesná shoda: 12, obsahující výraz: 22).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: contact
{ka:ntEkt}
- známost
n: contact
{ka:ntEkt}
- spojení
n: contact
{ka:ntEkt}
- informátor
n: contact
{ka:ntEkt}
- dotek
n: contact
{ka:ntEkt}
- prostředník
n: contact
{ka:ntEkt}
- dotyk
contact
{ka:ntEkt}
- zprostředkovatel
v: contact
{ka:ntEkt}
- kontaktovat
adj: contact
{ka:ntEkt}
- kontaktní
n: contact
{ka:ntEkt}
- kontakt
contact
{ka:ntEkt}
- kontaktujte
contact
{ka:ntEkt}
- styk
be in contact with - stýkat se
[eko.] contact aerobic sludge stabilization - kontaktní aerobní stabilizace kalu
[eko.] contact chamber - kontaktní nádrž
n: contact element - kontakt
[eko.] contact filter - kontaktní filtr
[eko.] contact herbicide - kontaktní herbicid
[eko.] contact insecticide - kontaktní insekticid
[eko.] contact layer - kontaktní zóna (voda)
contact lens - kontaktní čočka
n: pl. contact lenses - kontaktní čočky
[eko.] contact ratio - kontaktní poměr (kanalizace)
[eko.] contact spring - kontaktní pramen
contact us - kontaktujte nás
[eko.] contact zone - kontaktní zóna (voda)
contactable - schopný být kontaktován
adj: contacted
{ka:ntEktId}
- kontaktovaný
adj: contacting
{ka:ntEktIN}
- kontaktující
n: contacting
{ka:ntEktIN}
- kontaktování
contactor
- stykač
n: pl. contacts
{ka:ntEkts}
- kontakty
n: intermittent contact
- sporadický kontakt
n: [el.] 6 6 x-contact
spínající v kombinaci nejdříve
- kontakt relé

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit contact do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "contact" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž