Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz kontakt bylo nalezeno překladů: 28 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 25).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
kontakt - contact n:
{ka:ntEkt}
kontakt - contact element n:
kontakt - touch n:
{tAS}
být v kontaktu - keep in touch
kontakt relé - x-contact n: [el.] 6 6
spínající v kombinaci nejdříve
kontakt - contact adj:
{ka:ntEkt}
kontaktní aerobní stabilizace kalu - contact aerobic sludge stabilization [eko.]
kontaktní čočka - contact lens
kontaktní čočky - contact lenses n: pl.
kontaktní filtr - contact filter [eko.]
kontaktní herbicid - contact herbicide [eko.]
kontaktní insekticid - contact insecticide [eko.]
kontaktní nádrž - contact chamber [eko.]
kontaktní poměr (kanalizace) - contact ratio [eko.]
kontaktní pramen - contact spring [eko.]
kontaktní zóna (voda) - contact layer [eko.]
kontaktní zóna (voda) - contact zone [eko.]
kontaktování - contacting n:
{ka:ntEktIN}
kontaktovaný - contacted adj:
{ka:ntEktId}
kontaktovat - contact v:
{ka:ntEkt}
kontaktující - contacting adj:
{ka:ntEktIN}
kontaktujte - contact
{ka:ntEkt}
kontaktujte nás - contact us
kontakty - contacts n: pl.
{ka:ntEkts}
mimo kontakt s realitou - out to lunch adv:
seznam kamarádů (kontaktů) v souvislosti s Jabberem - roster n: [it.]
v rámci jiných Instant Messaging systémů se může mluvit o contact list či buddy list apod. {ra:stR}
schopný být kontaktován - contactable
sporadický kontakt - intermittent contact n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit kontakt do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "kontakt" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž