Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz bar bylo nalezeno překladů: 123 (přesná shoda: 23, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: bar
{ba:r}
- závorka
n: bar
{ba:r}
- zástrčka
n: bar
{ba:r}
- zábrana
n: bar
{ba:r}
- výčep
n: bar
{ba:r}
- tyčka
n: bar
{ba:r}
- tabulka
bar
{ba:r}
- obhájci
n: bar
{ba:r}
- prut
bar
{ba:r}
- závora
bar
{ba:r}
- pult
[eko.] bar
{ba:r}
- závora, mříž
bar
{ba:r}
- kovový prut
n: [jmén.] Bar
příjmení {ba:r}
- Bar
Bar
{ba:r}
- sbor soudních obhájců
n: bar
{ba:r}
- tyč
bar
{ba:r}
- mříž
bar
{ba:r}
- bar
Bar
{ba:r}
- advokacie
v: bar
{ba:r}
- nemoci vystát
v: bar
{ba:r}
- nesnášet
v: bar
{ba:r}
- nemít rád
[hud.] bar
{ba:r}
- takt
v: bar
{ba:r}
- zatarasit (cestu)
[fráz.] a bar fly
osoba chodící často do barů a hospod
- barový povaleč
[fráz.] a bar star
dívka chodící do barů pít a hledat nové přátele
- barová holka
a bare-faced lie
- úmyslná lež
n: a barnburner
- napínavá hra
n: a barnburner
- narážka na bajku o muži, který spálil stodolu aby se zbavil krys
n: a barnburner
- úspěšný výsledek
n: a barnburner
- významná událost
[fráz.] a barrel of laughs
Doslova: "sud zábavy (?)"
- velká zábava
[fráz.] a barrel of laughs
Doslova: "sud zábavy (?)"
- hromada srandy
[jmén.] Aldebaran
jméno hvězdy (arab.) {EldebRHn}
- Aldebaran
all around Robin Hood's barn
- cesta oklikou
n: aneroid barometer
- aneroid
n: [jmén.] Antigua & Barbuda
- Antigua a Barbuda
at bar
- před soudem
[eko.] bar chart
- sloupcový graf
bar chart
- sloupcový diagram
bar code
- čárkový kód
bar counter
- pult
bar graph
- sloupcový graf
bar hop
- výlet po hospodách
bar none
- nejlepší ze všech
n: bar-fly
- štamgast
n: bar-room
- výčep
n: barb
{ba:rb}
- bodec
n: barb
{ba:rb}
- osten
n: [jmén.] Barbados
{ba:rbJdCs}
- Barbados
Barbara
{ba:rbRH}
- Barbora
n: [jmén.] Barbara
příjmení, ženské křestní jméno {ba:rbRH}
- Barbara
adj: barbarian
{ba:rberi:Hn}
- barbarský
n: barbarian
{ba:rberi:Hn}
- barbar
n: barbarianism
- barbarství
n: barbarians
{ba:rberi:Hnz}
- barbaři
adj: barbaric
{ba:rbErIk}
- barbarský
adv: barbarically
- barbarsky
n: barbarism
{ba:rbRIzHm}
- barbarství
n: barbarities
- zvěrstva
n: barbarities
- barbarství
n: barbarity
- barbarství
barbarization
- barbarizace
barbarous
{ba:rbRHs}
- barbarský
adv: barbarously
- barbarsky
n: barbarousness
- nelidskost
adj: barbate
- vousatý
adj: barbate
- osinatý
n: barbecue
{ba:rbIkju:}
- rožeň
adj: barbecued
{ba:rbIkju:d}
- grilovaný
barbecued
{ba:rbIkju:d}
- opečený
n: barbecuing
- rožnění
barbed
{ba:rbd}
- ostnatý
n: [voj.] 6 6 barbed wire
- ostnatý drát
n: barbel
- sumec
[eko.] barbel zone
- parmové pásmo
barbell
- vzpěračská činka
barbeque
{ba:rbIkju:}
- opékat na rožni
barbeque
{ba:rbIkju:}
- opékání na rožni
barber
{ba:rbR}
- holič
n: [bot.] barberry
- dřišťál
n: barbershop
{ba:rbRLa:p}
- holičství
n: barbershop
4 hlasy bez hudebního doprovodu {ba:rbRLa:p}
- styl zpěvu
barber´s
- holičství
barber´s shop
- holičství
barbette
{ba:rbet}
- barbeta
barbican
- druh věže hradu
barbital
- veronal
n: barbiturate
- barbiturát
n: [jmén.] Barbour
příjmení, okres v USA {ba:rbR}
- Barbour
n: pl. barbs
{ba:rbz}
- ostny
n: barcarolle
- barkarola
n: [jmén.] Barcelona
příjmení, město - Venezuela, město - Španělsko {ba:rsIlCnH}
- Barcelona
n: [jmén.] Barclay
příjmení {ba:rklJ}
- Barclay
n: barcode
- čárový kód
n: bard
{ba:rd}
- pěvec
n: bard
{ba:rd}
- poeta
n: bard
{ba:rd}
- bard
bardic
- týkající se poetů
adj: bare
{ber}
- lysý
adj: bare
{ber}
- bosý
adj: bare
{ber}
- obnažený
adj: bare
{ber}
- pouhý
adj: bare
{ber}
- odhalený
adj: bare
{ber}
- prázdný
adj: bare
{ber}
- prostý
adj: bare
{ber}
- skrovný
adj: bare
{ber}
- holý
bare
{ber}
- nahý
bare bones
- mající jen nejnutnější
bare your soul
- mluvit o soukromí
n: bareback
- bez sedla
adj: barefaced
- nestydatý
adj: barefaced
- nestoudný
adj: barefaced
- drzý
barefoot
{berfUt}
- naboso
barefoot
{berfUt}
- bosý
barefoot
{berfUt}
- bos
barefooted
- naboso
adj: barefooted
- bosý
n: barehanded
- s holýma rukama
adj: bareheaded
- prostovlasý
n: barelegged
- s nahýma nohama
barelegged
- bez punčoch

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit bar do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "bar" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž