Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz prostý bylo nalezeno překladů: 62 (přesná shoda: 14, obsahující výraz: 48).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
prostý - artless adj:
prostý - austere adj:
{OstIr}
prostý - bare adj:
{ber}
prostý - common adj:
{ka:mHn}
prostý - ingenuous adj:
{InZenju:Hs}
prostý - literal adj:
{lItRHl}
prostý - modest adj:
{ma:dHst}
prostý - naive
{nTi:v}
prostý - patent adj:
{pEtHnt}
prostý - plain adj: [it.]
{plJn}
prostý - pure adj:
{pjUr}
prostý - simple
{sImpHl}
prostý - sole adj:
{sCl}
prostý - unsophisticated adj:
{AnsHfIstIkJtId}
důkladný, naprostý - thorough [eko.]
{QRC}
naprostý - absolute adj:
{EbsHlu:t}
naprostý - clean adj:
{kli:n}
naprostý - complete adj:
{kHmpli:t}
naprostý - crashing adj:
{krELIN}
naprostý - deafening
{defHnIN}
naprostý - downright adj:
{dVnrTt}
naprostý - entire adv: [obec.] 5 5
{IntTR}
naprostý - out and out adj:
naprostý - overwhelming adj:
{CvRwelmIN}
naprostý - pure adj:
{pjUr}
naprostý - sheer adj:
{LIr}
naprostý - stark adj:
{sta:rk}
naprostý - thorough adj:
{QRC}
naprostý - utter adj:
{AtR}
naprostý brak - sheer junk
opar prostý - herpes simplex
prostý cla - duty-free
prostý člověk - man in the street
prostý občan - commoner
{ka:mHnR}
prostý pohled - naked eye
prostý rozum - common sense
prostý text - plain text [it.]
prostý vzorek (vody) - point-sample n: [eko.]
sprostý - bawdy adj:
{bOdi:}
sprostý - coarse adj:
{kOrs}
sprostý - crude
{kru:d}
sprostý - foul-mouthed adj:
sprostý - gross adj:
{grCs}
sprostý - indecent adj:
{Indi:sHnt}
sprostý - lowbred adj:
sprostý - mean adj:
{mi:n}
sprostý - nasty
{nEsti:}
sprostý - naughty adj:
{nOti:}
sprostý - poor adj:
{pUr}
sprostý - raw adj:
{rO}
sprostý - ribald adj:
sprostý - rude
{ru:d}
sprostý - savage adj:
{sEvHZ}
sprostý - scurrilous adj:
{skRHlHs}
sprostý - sleazy adj:
{sli:zi:}
sprostý - smutty adj:
sprostý - unsavory
{HnsJvRi:}
sprostý - vile adj:
{vTl}
sprostý - vulgar
{vAlgR}
sprostý - wicked adj:
{wIkHd}
sprostý jazyk - billingsgate
v prostých číslicích - in single figures [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit prostý do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "prostý" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž