Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz abort bylo nalezeno překladů: 24 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 17).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
abort
{HbOrt}
- přerušit
abort
{HbOrt}
- zrušit
abort
{HbOrt}
- zmařit
v: abort
{HbOrt}
- překazit
v: abort
{HbOrt}
- selhat
v: abort
{HbOrt}
- potratit
v: abort
{HbOrt}
- nezdařit se
adj: aborted
{HbOrtHd}
- zrušený
aborticide
- zabití plodu
aborting
{HbOrtIN}
- rušení
n: abortion
{HbOrLHn}
- přerušení
n: abortion
{HbOrLHn}
- interrupce
n: abortion
{HbOrLHn}
- interupční
n: abortion
{HbOrLHn}
- potrat
n: abortionist
{HbOrLHnIst}
- doktor provádějící potrat
n: pl. abortions
{HbOrLHnz}
- potraty
adj: [obec.] 6 6 abortive
an ~ attempt = nezdařený pokus {HbOrtIv}
- nezdařený
adj: [obec.] abortive
an ~ attempt = neúspěšný pokus {HbOrtIv}
- neúspěšný
abortive attempt
- nezdařený pokus
abortive birth
- předčasný porod
v: aborts
- ruší
n: abortus
- potrat
anti-abortion
- bojující proti potratům
antiabortion
{Enti:HbOrLHn}
- bojující proti potratům

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit abort do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "abort" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž