Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Polský slovník (polsko-český slovník)

 

Pro polský výraz europ bylo nalezeno překladů: 49 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 48).

 

polský výraz Pl   CZ český překlad
europ - europium
budżet Wspólnoty Europejskiej - rozpočet Společenství
dyrektywa Unii Europejskiej - směrnice ES
dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca biocydów - směrnice ES o biocidech
dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca ochrony wód - směrnice ES o ochraně vod
dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca składowania odpadów - směrnice ES o zneškodňování odpadů
Europa - Evropa
Europa (księżyc) - Europa (měsíc)
Europa (mitologia grecka) - Európa
Europa Północna - Severní Evropa
Europa Południowa - Jižní Evropa
Europa Środkowa - Střední Evropa
Europa Wschodnia - Evropa východní
Europa Wschodnia - Východní Evropa
Europa Zachodnia - Evropa západní
Europa Zachodnia - Západní Evropa
Europejczyk - Evropan
Europejska Agencja Środowiska - Evropská agentura pro životní prostředí
Europejska Rada Ochrony Środowiska - Evropská rada pro životní prostředí
europejski - evropský
Europejski Bank Centralny - Evropská centrální banka
Europejski Fundusz Walutowy - Evropský měnový fond
europejski rezerwat przyrody - rezervace přírodní evropská
europejski rynek wewnętrzny - trh evropský vnitřní
Europejski System Walutowy - Evropský měnový systém
Europejski Trybunał Sprawiedliwości - Evropský soudní dvůr
Europejski Trybunał Sprawiedliwości - Soudní dvůr Společenství
finanse Wpólnoty Europejskiej - finanční prostředky Společenství
Kategoria:Europa - Kategorie:Evropa
Kategoria:Unia Europejska - Kategorie:Evropská unie
Komisja Europejska - Evropská komise
Neuroprzekaźnik - Neurotransmitér
norma europejska - norma evropská
Oliwka europejska - Olivovník
orzeczenie Wspólnoty Europejskiej - usnesení Společenství
Parlament Europejski - Evropský parlament
polityka Unii Europejskiej - politika ES
przepis Wspólnot Europejskich - rozhodnutí Společenství
przepisy Komisji Europejskiej dotyczące gospodarki w środowisku i audytów - předpis ES o řízení ekologickém a auditu
przepisy Komisji Europejskiej dotyczące ryzyka od substancji istniejących - předpis ES o vyskytujících se chemikáliích
Rada Ministrów Unii Europejskiej - Rada ministrů ES
Rada Unii Europejskiej - Rada EU
rozporządzenie Unii Europejskiej - předpis ES
system prawny Wspólnot Europejskich - systém legislativní Společenství
Unia Europejska - Evropská unie
Unia Europejska - Εvropská unie
Wspólnota Europejska - Evropské společenství
Wspólnoty Europejskie - Evropská společenství
zachodnia Europa - Evropa západní

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit europ do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny AFangličtiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "europ" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama