Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Maďarský slovník (česko-maďarský slovník)

 

Pro český výraz do bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Hu maďarský překlad
do - -ra
Adolf Eichmann - Adolf Eichmann
Adolf Hitler - Adolf Hitler
Adónis - Adónisz
Adopce - Örökbefogadás
Aikido - Aikidó
Albedo - Albedó
Aldous Huxley - Aldous Huxley
Americký dolar - Amerikai dollár
Andorra - Andorra
Arthur Conan Doyle - Arthur Conan Doyle
Australský dolar - Ausztrál dollár
avokádo - avokádó
Barbados - Barbados
Bernardo Bertolucci - Bernardo Bertolucci
biologická dostupnost - biológiai hasznosíthatóság
blok obytných budov - lakóház
Boris Fjodorovič Godunov - Borisz Godunov
Boris Leonidovič Pasternak - Borisz Leonyidovics Paszternak
bubble policy [povolení obchodovatelná emisní] - buborékpolitika (emisszió kereskedelem)
bubble policy [povolení obchodovatelná emisní] - buborékpolitika
budoucnost - jövő
budova - épület
budova ministerstva - minisztériumi épület
budova na vyvýšeném místě - feltöltés
civilní letecká doprava - polgári légiforgalom
Colorado - Colorado
Čínská lidová republika - Kína
čtyřdobý spalovací motor - Otto-motor
Ďábel medvědovitý - Erszényes ördög
dálková doprava - távolsági forgalom
David Ricardo - David Ricardo
demolice budovy - épületlebontás
Diplodocus - Diplodocus
doba adaptace - alkalmazkodási időszak
Doba bronzová - Bronzkor
Doba železná - Vaskor
dobra - dobra
dobré jitro - jó reggelt
Dobrman - Dobermann
dobro -
Dobromysl obecná - Szurokfű
dobrou chuť - jó étvágyat
dobrou noc - jó éjszakát
dobrý -
dobrý den - jó napot
dobrý večer - jó estét
dobytek - szarvasmarha
dobývání nerostů - kőfejtés
dočasný - ideiglenes
dodatečné spalování - lobogás (láng)
dodávka - kínálat
Dodekanés - Dodekanéz
Dodoma - Dodoma
Dogma - Dogma
dohoda - megállapodás
dojička - fejőlány
dojit - fej
doktor - orvos
doktrína - doktrína
dokument - dokumentum
dokumentace - dokumentálás
dokumentační středisko - dokumentációs központ
dokumentační systém - dokumentálási rendszer
Dolní Normandie - Alsó-Normandia
Dolní Sasko - Alsó-Szászország
Dolnoněmčina - Alnémet nyelv
Dolomit - Dolomit
do - le
domácí spotřebič - háztartási készülék
domácnost - háztartás
Doména (biologie) - Domén (rendszertan)
Domesday Book - Doomsday Book
Domestikace - Háziasítás
Dominika - Dominikai Közösség
Dominika - Doninikai Közösség
Dominikánská republika - Dominikai Köztársaság
Domitianus - Domitianus
domov - otthon
Don - Don
Donatien Alphonse François de Sade - De Sade márki
Doněck - Donyeck
dopad hluku na zdraví - zaj egészségügyi hatása
dopad na životní prostředí - környezeti következmény
dopad na životní prostředí - környezetre gyakorolt hatás
Dopamin - Dopamin
dopis - levél
doplňkový obal - kiegészítő csomagolás
doporučení - ajánlás
doporučení - tanács
doporučit - ajánl
Dopplerův jev - Doppler-effektus
doprava - forgalom
doprava do zaměstnání - ingázók közlekedése
doprava zboží - kereskedelmi forgalom
dopravce - szállítmányozó
Doris Lessingová - Doris Lessing
Dorozumívání - Kommunikáció
dort - sütemény
Dortmund - Dortmund
dosáhnout - elér

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit do do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny AFangličtiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "do" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama