Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Maďarský slovník (maďarsko-český slovník)

 

Pro maďarský výraz Io bylo nalezeno překladů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

maďarský výraz Hu   CZ český překlad
Io - Io (měsíc)
- Íó
24 (televíziós sorozat) - 24 (seriál)
abiotikus környezet - prostředí abiotické
abiotikus tényező - abiotický činitel
Abolicionizmus - Abolicionismus
abszorpció - absorpce
Absztrakció - Abstrakce
adszorpció - adsorpce
aerobiológia - aerobiologie
Agresszió - Agrese
Aiolosz - Aiolos
akciócsoport - akční skupina
állatbiológia - biologie živočichů
állatfiziológia - fyziologie živočichů
állatpopuláció - stav zvěře
Amerikai Konföderációs Államok - Konfederované státy americké
ammonifikáció - amonifikace
Andrea Palladio - Andrea Palladio
anion - aniont
antibiotikum - antibiotikum
Antiochia - Antiochie
Antioxidáns - Antioxidant
Antonio Stradivari - Antonio Stradivari
Antonio Vivaldi - Antonio Vivaldi
asszimiláció - asimilace
Aszklépiosz - Asklépios
Asztrobiológia - Astrobiologie
audiovizuális bemutatás - audiovizuální prezentace
audiovizuális berendezés - audiovizuální technika
audiovizuális médiumok - audiovizuální médium
Axióma - Axiom
bakteriológia - bakteriologie
bakteriológiai szennyezés - bakteriologické znečištění
Barion - Baryon
bibliográfia - bibliografie
bibliográfiai információ - bibliografická informace
bibliográfiai információs rendszer - bibliografický informační systém
biocid - biocid
biocönózis - biocenóza
Biodiverzitás - Biologická diverzita
biodiverzitás - biodiverzita
bioetika - etika biologická
biofizika - biofyzika
biogáz - bioplyn
biogazdálkodás - zemědělství ekologické
biogeográfia - biogeografie
biogeográfiai térség - region biogeografický
biogeográfiai térség - biogeografický region
biogeokémiai ciklus - biogeochemický cyklus
biojelző - indikátor biologický
biokémia - biochemie
biokémiai anyag - látka biochemická
biokémiai folyamat - biochemický proces
biokémiai módszer - metoda biochemická
biokémiai oxigénigény - spotřeba kyslíku biochemická
bioklimatológia - bioklimatologie
biokoncentrációs tényező - činitel koncentrace biologické
biológia - biologie
biológiai akkumuláció - bioakumulace
biológiai biztonság - biologická bezpečnost
biológiai ciklus - biologický cyklus
biológiai elemzés - analýza biologická
biológiai elemzés - biologická analýza
biológiai erőforrás - biologický zdroj
Biológiai fegyver - Biologická zbraň
biológiai fegyver - zbraň biologická
biológiai fejlődés - biologický vývoj
biológiai folyamat - biologický proces
biológiai hasznosíthatóság - biologická dostupnost
biológiai hatás - biologický účinek
biológiai hulladékgáz tisztítás - biologické čištění odpadních plynů
biológiai hulladékkezelés - biologické zpracování odpadů
biológiai indikátor - indikátor biologický
biológiai kártevő elleni védelem - ochrana proti škůdcům biologická
biológiai kezelés - biologické čištění
biológiai lebomlás - odbourávání biologické
biológiai lebomlás - biodegradace
biológiai lebomlóképesség - biologická odbouratelnost
biológiai monitoring - monitorování biologické
biológiai monitoring - biologické monitorování
Biológiai nem - Pohlavnost
biológiai örökség - dědictví biologické
biológiai sokféleség - biodiverzita
biológiai szennyezés - kontaminace biologická
biológiai szennyezés - biologické znečištění
biológiai szennyezőanyag - biologická znečišťující látka
biológiai szennyvízkezelés - biologické čištění odpadních vod
biológiai termelés - biologická produkce
biológiai teszt - test biologický
biológiai tulajdonság - biologická vlastnost
biológiai vízmérleg - biologická bilance vody
biológiailag akkumulálódott szennyezőanyag - bioakumulativní znečišťující látka
biológiailag lebomló szennyezőanyag - biologicky odbouratelná znečišťující látka
biológiailag nem lebomló szennyező - biologicky neodbouratelná znečišťující látka
biolumineszcencia - bioluminiscence
Biom - Biom
biomassza - biomasa
biomassza energia - energie z biomasy
Biopszia - Biopsie
bioreaktor - bioreaktor
biorezervátum - rezervace biologická

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit Io do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny AFangličtiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "Io" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama