Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Italský slovník (italsko-český slovník)

 

Pro italský výraz natura bylo nalezeno překladů: 53 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 51).

 

italský výraz It   CZ český překlad
natura - příroda
natura - povaha
ambiente naturale - prostředí přírodní
area naturale - oblast přírodní
conservazione della natura - ochrana přírody
conservazione delle risorse naturali - zachování zdrojů přírodních
degrado delle risorse naturali - ničení zdrojů přírodních
disastro naturale - katastrofa přírodní
Elaborazione del linguaggio naturale - Zpracování přirozeného jazyka
estrazione di gas naturale - těžba plynu zemního
fertilizzante naturale - hnojivo přírodní
fibra naturale - přírodní materiál
foresta naturale - les přirozený
Gas naturale - Zemní plyn
gas naturale - plyn zemní
gestione delle risorse naturali - management zdrojů přírodních
ingegneria naturalistica - inženýrství biologické
insenatura - záliv
intervento su natura e paesaggio - zásah do přírody a krajiny
istituzione pubblica di natura amministrativa - instituce veřejná povahy administrativní
istituzione pubblica di natura industriale e commerciale - instituce veřejná pro obchod a průmysl
legislazione sulla conservazione della natura - legislativa k ochraně přírody
materiale naturale - přírodní materiál
monumento naturale - památka přírodní
naturale - přírodní
Numero naturale - Přirozené číslo
organizzazione per la conservazione della natura - organizace ochrany přírody
paesaggio naturale - scenérie přírodní
parco naturale - park přírodní
parco naturale regionale - park národní regionální
patrimonio naturale - dědictví přírodní
pericoli naturali - riziko přírodní
pietra naturale - přírodní kámen
prevenzione dei rischi naturali - prevence přírodních rizik
programma di conservazione della natura - program ochrany přírody
prospezione di gas naturale - průzkum ložisek plynu zemního
protezione della natura - ochrana přírody
protezione delle aree naturali - ochrana přírodních oblastí
radioattività naturale - radioaktivita přirozená
rigenerazione naturale - regenerace přirozená
rigenerazione naturale - přirozená regenerace
rinaturazione - renaturace
rischio naturale - riziko přírodní
riserva naturale - přírodní rezervace
riserva naturale europea - rezervace přírodní evropská
riserva naturale integrale - rezervace přírodní integrální
risorse naturali - přírodní zdroj
scienze naturali - přírodní vědy
sentimento per la natura - cit pro přírodu
soprannaturale - nadpřirozený
studio dei rischi naturali - analýza rizik přírodních
valore naturalistico - přírodní hodnota
valutazione del patrimonio naturale - hodnocení přírodního dědictví

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit natura do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny AFangličtiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "natura" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama