Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz vnější bylo nalezeno překladů: 55 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 46).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
vnější - exogenous adj:
{eksCZHnHs}
vnější - exterior adj:
{IkstIri:R}
vnější - external [eko.]
{IkstRnHl}
vnější - extrinsic
vnější - objective adj:
{HbZektIv}
vnější - outer adj:
{VtR}
vnější - outer-rim adj:
vnější - outside adj:
{VtsTd}
vnější - outward adj:
{VtwRd}
aktivnější - proactive adj:
{prCEktIv}
divnější - weirder adj:
{wIrdR}
intenzivnější - profounder adj:
levnější - cheaper adj:
{Si:pR}
nejaktivnější - briskest adj:
nejaktivnější výrobce v kartelu - swing producer [eko.]
nejdivnější - strangest adj:
{strJnZIst}
nejdivnější - weirdest adj:
{wIrdHst}
nejhlavnější - overbearing
{CvRberIN}
nejintenzivnější - keenest adj:
{ki:nHst}
nejlevnější - cheapest adj:
{Si:pHst}
nejlevnější třída - economy class n:
nejnešikovnější - awkwardest adj:
nejpevnější - firmest adj:
{fRmHst}
nejpevnější - toughest adj:
{tAfHst}
nejpodivnější - queerest adj:
nejrovnější - straightest adj:
nejslavnější - most famous adj:
nejsprávnější - soundest adj:
{sVndHst}
nejzábavnější - funniest adj:
{fAni:Hst}
nejzevnější - outermost adj:
{VtRmCst}
nejzevnější - outmost adj:
nemravnější - ruder adj:
{ru:dR}
pevnější - firmer adj:
{fRmR}
podivnější - queerer adj:
{kwIrR}
prevence závady je levnější než oprava - an ounce of prevention is worth a pound of cure n:
rovnější - straighter adj:
{strJtR}
slavnější - more famous adj:
start automobilu z vnější baterie - jump-start
úroveň vnějšího (imisního) znečištění - ambient pollution level [eko.]
vnější část - outside of
vnější fotoefekt - photoelectric emission n:
vnější koncentrace přípustná pro bioakumulaci - BAAC [eko.]
vnější kostra - exoskeleton n:
{eksCskehlHtHn}
vnější podmínky - conditions
{kHndILHnz}
vnější povrch - surface
{sRfHs}
vnější respirace - external respiration [eko.]
vnější strana - outside
{VtsTd}
vnější strana - surface
{sRfHs}
vnější voda - external water [eko.]
vnější vzhled - guise n:
{gTz}
vnější záď opevnění - bailey
{bJli:}
zábavnější - funnier adj:
{fAni:R}
zábavnější - jollier adj:
zevnější - outer adj:
{VtR}
zevnější - outside adj:
{VtsTd}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit vnější do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "vnější" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž