Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz trvale bylo nalezeno překladů: 26 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 19).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
trvale - consistently adv:
{kHnsIstHntli:}
trvale - constantly
{ka:nstHntli:}
trvale - invariably adv:
{Inveri:Hbli:}
trvale - perennially adv:
{pReni:Hli:}
trvale - permanently adv:
{pRmHnHntli:}
trvale - perpetually adv:
{pRpeSu:Hli:}
trvale - persistently adv:
{pRsIstHntli:}
polotrvale - semi-permanently adv:
polotrvale - semipermanently adv:
trvale udržitelný - sustainable
{sHstJnHbHl}
trvale udržitelný rozvoj - sustainable development
trvale udržitelný růst - sustainable growth [eko.]
trvale zmrzlá půda - permafrost n:
vytrvale - continually adv:
{kHntInju:Hli:}
vytrvale - hardily adv:
vytrvale - insistently adv:
{InsIstHntli:}
vytrvale - perseveringly adv:
vytrvale - persistently adv:
{pRsIstHntli:}
vytrvale - relentlessly adv:
{rIlentlHsli:}
vytrvale - sedulously adv:
vytrvale - staunchly adv:
{stOnSli:}
vytrvale - steadfastly adv:
{stedfEstli:}
vytrvale - steadily adv:
{stedHli:}
vytrvale - tenaciously adv:
{tHnJLHsli:}
vytrvale - tirelessly adv:
{tTrlHsli:}
zemědělství, trvale udržitelný rozvoj - agriculture, sustainable development. [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit trvale do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "trvale" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž