Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz riziko bylo nalezeno překladů: 31 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 27).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
riziko - a pig in a poke n:
riziko - chance n:
{SEns}
riziko - peril
{perHl}
riziko - risk [eko.]
{rIsk}
atributivní riziko - attributable risk [eko.]
V podstatě stejný pojem pro nekarcinogenní riziko rozdíl mezi rizikem škodlivého účinku způsobeného expozicí toxické látce a rizikem tohoto účinku bez expozice.
bezrizikové náklady kapitálu - risk-free cost of capital [eko.]
bezriziko - blue-chip adj:
(akcie)
finanční riziko - financial risk [eko.]
nedobrovolné riziko - involuntary risk [eko.]
podstoupit riziko - run the risk
přidané riziko - extra risk [eko.]
Riziko používané u té části populace, která není zahrnuta při zjišťování pozadí výskytu (bez expozice) ER<SUB>d</SUB> = [P<SUB>d</SUB> - P<SUB>0</SUB>] / [1 - P<SUB>0</SUB>].
přídavné riziko - added risk [eko.]
Ve spojitosti s rizikem karcinogenity; rozdíl mezi výskytem rakoviny po expozici a výskytem bez expozice (pozadí) AR = P(d) - P(O).
přípustné riziko - tolerable risk n: [tech.]
relativní riziko - relative risk (risk ratio) [eko.]
Poměr rizika u exponovaných a neexponovaných jedinců.
riziko 'off site' - off-site risk [eko.]
riziko spojené s expozicí subjektu v souvislosti s šířením kontaminantů do okolí dané lokality.
riziko 'on site' - on-site risk [eko.]
riziko spojené s expozicí subjektů na dané lokalitě nebo v jejím nejbližším okolí.
riziko jednotlivce - individual risk [eko.]
Pravděpodobnost, se kterou exponovaný jednotlivec utrpí poškození zdraví. Toto riziko, není-li řečeno jinak, je shodné s rizikem pro populaci.
riziko nezaplacení - risk of default [eko.]
riziko ohrožení lidského zdraví - human health risk [eko.]
Pravděpodobnost, se kterou expozice (jednorázová či opakovaná) za daných podmínek způsobí poškození zdraví u exponovaných jedinců (populace).
riziková hypotéka - subprime mortgage
asi nebude splacena
riziková skupina - vulnerability group
rizikové pojistné - risk premium
rizikové spekulace - leverages
rizikovost - risk
{rIsk}
rizikovost - riskiness n:
{rIski:nHs}
riziko - high-risk adj:
rizikový dluhopis - junk bond
rizikový kapitál - venture capital [fin.]
rozložit riziko - diversify the risk
studie riziko-výnos - risk-benefit studies [eko.]
zvýšené celoživotní riziko - excess lifetime risk [eko.]
Zvýšení celoživotního rizika jednotlivce plynoucí z expozice chemické látce. (viz přídavné riziko)

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit riziko do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "riziko" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž