Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz porto bylo nalezeno překladů: 58 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 57).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
Porto - Porto n: [jmén.]
příjmení, město - Portugalsko {pOrtC}
aportovat - retrieve v:
{rItri:v}
deportovaný - deported adj:
{dIpOrtHd}
deportovaný - deportee adj:
deportovat - deport v:
{dIpOrt}
druh sportovní bundy - parka n:
s plyšovou vložkou
exportování - exporting n:
{IkspOrtIN}
exportovaný - exported adj:
{IkspOrtHd}
exportovat - export v:
{IkspOrt}
exportovatelný - exportable adj:
{ekspOrtHbHl}
importování - importing n:
{ImpOrtIN}
importovaný - imported adj:
{ImpOrtId}
importovat - import
{ImpOrt}
importovatelný - importable adj:
město - Portoriko - San Juan n: [jmén.]
nesportovní - unfair adj:
{Hnfer}
nesportovní chování - gamesmanship n:
{gJmzmHnLIp}
nesportovní chování - unsportsmanlike n:
nižší univerzitní sportovní tým - junior varsity
Portoriko - Puerto Rico n: [jmén.] [zem.]
portování - porting n:
{pOrtIN}
portovaný - ported adj:
reexportování - re-exportation [eko.]
reexportovat - re-export [eko.]
schopnost být exportován - exportability
sportovat - play sport
sportovat - play sports
sportovci - sportsmen pl.
{spOrtsmIn}
sportovec - athlete n:
{EQli:t}
sportovec - sportsman
{spOrtsmHn}
sportovkyně - sportswoman
sportovně - sportingly adv:
{spOrtINli:}
sportovně založený - athletic
{EQletIk}
sportovně založený - sportsmanlike
sportovní - athletic adj:
{EQletIk}
sportovní - sporting adj:
{spOrtIN}
sportovní - sports adj:
{spOrts}
sportovní - sportsmanlike adj:
sportovní - sporty adj:
{spOrti:}
sportovní auto - sports car
sportovní automobil - SUV
sportovní bunda - sports jacket
sportovní chování - sportsmanship n:
{spOrtsmHnLIp}
sportovní košile - polo shirt n:
sportovní novinář - sportswriter
{spOrtsrTtR}
sportovní oblečení - sportswear n:
{spOrtswer}
sportovní oblečení - tracksuit n:
sportovní obuv - trainers n: pl.
{trJnRz}
sportovní potapěč - skin-diver
sportovní reportáž - sportscast
sportovní zařízení - sports complex
šatna (zejména sportovců) - locker room
transportování - transporting n:
{trEnspOrtIN}
transportovaný - transported adj:
{trEnspOrtHd}
transportovat - transport v:
{trEnspOrt}
transportovat paprskem - beam v: [sci-fi]
{bi:m}
transportovatelnost - transportability n:
zrušit platnost sportovního výsledku - wave off v:
například čárovým rozhodčím

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit porto do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "porto" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž