Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz předpoklad bylo nalezeno překladů: 57 (přesná shoda: 12, obsahující výraz: 45).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
předpoklad - assumption
{HsAmpLHn}
předpoklad - postulate n:
{pa:sSHlJt}
předpoklad - pre-requisite n:
předpoklad - precondition
{pri:kHndILHn}
předpoklad - premise n:
{premIs}
předpoklad - premiss n:
předpoklad - prerequisite n:
{pri:rekwHzHt}
předpoklad - presumption n:
{prIzAmpLHn}
předpoklad - presupposition n:
{pri:sHpHzILHn}
předpoklad - qualification n:
{kwa:lHfHkJLHn}
předpoklad - supposal n:
předpoklad - supposition n:
{sApHzILHn}
lidský život, předpokládaná cena - human life, implied value of [eko.]
nepředpokládaný - unanticipated adj:
{AnEntIsHpJtId}
předpokládá - assumes v:
{Hsu:mz}
předpokládá - envisages v:
{envIzIZIz}
předpokládá - imagines v:
{ImEZHnz}
předpokládá - presumes v:
{prHzu:mz}
předpokládá - supposes v:
{sHpCzIz}
předpokládající - supposing adj:
{sHpCzIN}
předpokládal - presupposed v:
předpokládaná práva - presumptive rights [eko.]
předpokládání - assuming n:
{Hsu:mIN}
předpokládání - presuming n:
{prIzu:mIN}
předpokládání - supposing n:
{sHpCzIN}
předpokládáno - believed
{bIli:vd}
předpokládaný - anticipated adj:
{EntIsHpJtHd}
předpokládaný - assumed adj:
{Hsu:md}
předpokládaný - assumptive
předpokládaný - believed adj:
{bIli:vd}
předpokládaný - bodied adj:
{ba:di:d}
předpokládaný - envisaged adj:
{envIzIZd}
předpokládaný - hypothesised adj:
předpokládaný - implicit adj:
{ImplIsHt}
předpokládaný - presumed adj:
{prHzu:md}
předpokládaný - presumptive adj:
{pri:zAmptIv}
předpokládaný - probable adj:
{pra:bHbHl}
předpokládaný - supposed adj:
{sHpCzd}
předpokládaný čas dokončení - ETC =Estimated Time of Completion n:
předpokládaný čas příjezdu - ETA = Estimated Time of Arrival n:
přeneseně též "čas potřebný k dokončení"
předpokládaný dědic - heir presumptive
předpokládaný poražený - underdog
{AndRdOg}
předpokládaný příjem - anticipated revenue
předpokládat - assume
{Hsu:m}
předpokládat - envisage v:
{envIzIZ}
předpokládat - hypothesise v:
předpokládat - hypothesize v:
{hTpa:QHsTz}
předpokládat - posit v:
{pa:zHt}
předpokládat - postulate v:
{pa:sSHlJt}
předpokládat - presume v:
{prIzu:m}
předpokládat - presuppose
předpokládat - presupposes
{pri:sHpCzIz}
předpokládat - suppose
{sHpCz}
předpoklady - assumptions n: pl.
{HsAmpLHnz}
předpoklady - premises n: pl.
{premHsHz}
za předpokladu - assuming
{Hsu:mIN}
za předpokladu - provided
{prHvTdHd}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit předpoklad do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "předpoklad" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž