Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz metan bylo nalezeno překladů: 35 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 33).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
metan - marsh gas n:
metan - methane n:
{meQJn}
Bedřich Smetana (1824-1884) - Smetana n: [jmén.]
český skladatel {smetHnH}
brommetan - methyl bromide [eko.]
dichlormetan - dichlormethane [eko.]
chlormetan - chloromethane [eko.]
instantní smetana - creamer n:
{kri:mR}
kyselá smetana - sour cream n:
lední metaná - curling
{kRlIN}
metaná - curling n:
{kRlIN}
metanol - menthol n:
{menQOl}
metanol - methanol n:
{meQHna:l}
metanová bakterie - methane bacterium [eko.]
metanové kvašení (kanalizace) - methane fermentation [eko.]
mléko se smetanou - half-and-half
sbírá smetanu - skim
{skIm}
sbíral smetanu - skimmed
{skImd}
sbírání smetany - skimming
{skImIN}
sbírat smetanu - cream off
sbírat smetanu - skim milk
smetana - cream
{kri:m}
smetana - skim n:
{skIm}
smetana - topmost n:
smetánka - cream of the crop n:
smetánka - jet set n:
smetanovost - creaminess n:
smetanový - creamily adj:
smetanový sýr - cream cheese
tribrommetan - tribromomethane [eko.]
trihalogenmetan THM - trihalogenmethan [eko.]
trichlormetan - trichloromethane [eko.]
trichlornitrometan - trichloronitromethane [eko.]
tvaroh se smetanou - junket
{ZANkIt}
zakysaná smetana - soured cream
závod na výrobu smetany - creamery
{kri:mRi:}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit metan do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "metan" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž