Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz indikátor bylo nalezeno překladů: 22 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 17).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
indikátor - detector
{dItektR}
indikátor - indicator
{IndHkJtR}
indikátor - marker n:
{ma:rkR}
indikátor - sentinel n:
{sentHnHl}
indikátor - tracer
{trJsR}
bioindikátor - bioindicator [eko.]
bioindikátor - biological indicator [eko.]
indikátor environmentálního profilu - environmental performance indicator [eko.]
indikátor fekálního znečištění - indicator of faecal pollution [eko.]
indikátor kategorie dopadu životního cyklu - life cycle impact category indicator [eko.]
indikátor kvality dat - data quality indicator [eko.]
Informace o kvalitě LCA dat jako je ucelenost, přesnost, srovnatelnost, opakovatelnost za účelem zlepšení spolehlivosti a kvality závěrů LCA. (ISO 14040-2) - Opatření která charakterizují kvalitu dat a datových sad.
indikátor kvality ovzduší - AQI [eko.]
indikátor profilu provozu - operational performance indicator [eko.]
indikátor průběhu - progress bar n: [it.]
indikátor řízení environmentálního profilu - management performance indicator [eko.]
indikátor stavu životního prostředí - environmental condition indicator [eko.]
indikátor výskytu - presence indicator [eko.]
indikátory - indicators n: pl.
{IndHkJtRz}
indikátory kvality dat - data quality indicators (dqis) [eko.]
Data quality indicators - ukazatele kvality dat
indikátory udržitelnosti - sustainability indicators [eko.]
rostlina indikátor - indicator plant [eko.]
rostlinný indikátor - plant indicator [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit indikátor do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "indikátor" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž