Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz chybný bylo nalezeno překladů: 38 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 30).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
chybný - erroneous adj:
{erCni:Hs}
chybný - fallacious adj:
{fHlJLHs}
chybný - faulty adj:
{fOlti:}
chybný - flawed adj:
{flOd}
chybný - incorrect adj:
{InkRekt}
chybný - misguided adj:
{mIsgTdId}
chybný - mistaken adj:
{mIstJkHn}
chybný - wrong adj:
{rON}
bezchybný - errorless adj:
bezchybný - faultless adj:
bezchybný - flawless adj:
{flOlHs}
bezchybný - incorrupt adj:
chybný krok - faux pas
chybný krok - miscue
chybný krok - misstep
{mIsstep}
chybný strk - miscue
kulečník
chybný výpočet - miscount
{mIskVnt}
nepochybný - indubitable adj:
nepochybný - out of question
nepochybný - undoubted adj:
{HndVtId}
nepochybný - unmistakable adj:
{AnmIstJkHbHl}
nepochybný - unquestioned adj:
{HnkwesSHnd}
pochybný - bad adj:
{bEd}
pochybný - disreputable adj:
{dIsrepjHtHbHl}
pochybný - doubtable adj:
pochybný - doubtful adj:
{dVtfHl}
pochybný - dubious
{du:bi:Hs}
pochybný - dubitable adj:
pochybný - fishy adj:
{fILi:}
pochybný - fly-by-night adj:
pochybný - iffy adj:
{Ifi:}
pochybný - louche adj:
pochybný - questionable adj:
{kwesSHnHbHl}
pochybný - shady adj:
{LJdi:}
pochybný - sleazy adj:
{sli:zi:}
pravopisně chybný - misspelled
{mIsspeld}
udělat chybný krok - make a false move [fráz.]
zkreslení, chybný popis rekreačního statku - bias, amenity misspecification [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit chybný do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "chybný" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž