Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz akát bylo nalezeno překladů: 76 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 75).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
akát - acacia n:
{HkJLH}
akatalektický - acatalectic adj:
cákat - plash v:
cákat - slosh v:
{sla:L}
cákat - swash v:
cvakat - chatter v:
zuby {SEtR}
cvakat - click v:
{klIk}
divadelní plakát - playbill n:
fazole strakatá - pinto bean n:
flákat se - dawdle
{dOdHl}
flákat se - fool around v:
flákat se - goof off v:
flákat se - hang around v:
flákat se - hang out v: [hovor.]
flákat se - mess about
flákat se - monkey around
hovínko, kakat - poo [dět.]
zdrobnělina {pu:}
hulákat - bawl v:
hulákat - roar v:
{rOr}
hulákat - roar at v:
hulákat - shout v:
{LVt}
hulákat - vociferate v:
kakat - do a biggie (baby language)
kakat - poo v:
{pu:}
kdákat - cackle v:
{kEkHl}
kdákat - cluck v:
{klAk}
krákat - croak
{krCk}
krákat - crow v:
{krC}
lákat - allure
{HlUr}
lákat - draw on v:
lákat - entice v:
{IntTs}
lákat - licit
lákat - lure v:
{lUr}
lákat - solicit v:
{sHlIsIt}
nalákat - decoy v:
{dHkY}
nalákat - entice v:
{IntTs}
odlákat - wile v:
{wTl}
omakat - thumb
{QAm}
plakát - bill
{bIl}
plakat - cry v:
{krT}
plakát - pinup n:
plakát - placard n:
{plEkRd}
plakát - poster n:
{pCstR}
plakat - weep v:
{wi:p}
plakát fotografie modelky - pin-up n:
plakat na špatném hrobě - bark up the wrong tree [id.]
doslova: štěkat na špatný strom
plakáty - posters n: pl.
{pCstRz}
pocákat - spatter
pocákat - splash v:
{splEL}
pocákat - splatter v:
přilákat - allure v:
{HlUr}
rozplakat - reduce to tears v:
rozplakat se - burst out crying
rozplakat se - start crying v:
skákat - hop v:
{ha:p}
skákat - jump
{ZAmp}
skákat - leap
{li:p}
skákat - skip v:
{skIp}
skákat do rozhovoru - butt in
skákat do řeči - butt in
skákat radostí - galumph
skakat radosti - maffick verb
stakatový - staccato adj:
{stHka:tC}
strakatit - mottle
strakatost - mottle n:
strakatý - brindled adj:
strakatý - dappled adj:
strakatý - motley adj:
{ma:tli:}
strakatý - mottled v:
{ma:tHld}
strakatý - piebald adj:
{pTbOld}
strakatý - pied adj:
{pTd}
vykakat se - do a biggie
vylákat - elicit
{IlIsIt}
zaplakat - cry v:
{krT}
zaplakat - weep v:
{wi:p}
zlákat - entice v:
{IntTs}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit akát do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "akát" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž