Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz wait bylo nalezeno překladů: 60 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 56).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: wait
{wJt}
- čekat
v: wait
{wJt}
- počkat
v: wait
{wJt}
- obsluhovat
v: wait
{wJt}
- vyčkávat
v: await
{HwJt}
- očekávat
v: await
{HwJt}
- čekat
v: awaited
{HwJtHd}
- očekáván
v: awaiting
{HwJtIN}
- očekávání
v: awaiting
{HwJtIN}
- čekání
v: awaits
{HwJts}
- očekává
dumbwaiter
- výtah na jídlo
dumbwaiter
- kuchyňský výtah
n: headwaiter
- vrchní číšník
Kuwait
{ku:wJt}
- Kuwait
n: [jmén.] Kuwait
{ku:wJt}
- Kuvajt
n: [jmén.] Kuwait City
- hl.m. - Kuvajt
n: lady-in-waiting
- dvorní dáma
lie in wait
- číhat
long-awaited
- dlouho
they often wait
- čekávají
[fráz.] wait a minute
- počkejte chvilku
[fráz.] wait a sec
- počkej chvíli
wait around
podobně: wait about
- nečinně čekat, postávat, posedávat
v: wait for
- počkat
v: wait for
- dočkat se
v: wait for
- čekat na
v: wait on
- obsloužit
v: wait on
- obsluhovat
v: wait on
- posluhovat
v: wait on customers
- obsloužit zákazníky
v: [amer.] wait out
- přečkat
v: [amer.] wait out
- vydržet
v: wait until
- dočkat se
v: wait up
- počkat si
v: wait up
a počkat si
- zůstat vzhůru
v: wait up
- obsluhovat
adv: wait up for
neformálně, hovorově
- počkat na něco
v: wait with bated breath
- čekat se zatajeným dechem
wait!
- počkejte!
n: [jmén.] Waite
příjmení {wJt}
- Waite
v: waited
{wJtHd}
- čekal
waited
{wJtHd}
- čekali
v: waited on
- obsloužil
n: waiter
{wJtR}
- číšník
n: waiter
{wJtR}
- podnos
pl. waiters
{wJtRz}
- číšníci
adj: waiting
{wJtIN}
- čekající
n: waiting
{wJtIN}
- vyčkávání
n: waiting
{wJtIN}
- čekání
v: waiting for connection
- čekání na spojení
n: waiting game
- vyčkávací hra
n: waiting list
- čekací linka
n: waiting list
- pořadník
n: waiting list
- seznam čekatelů
n: waiting room
- čekárna
n: waitress
{wJtrHs}
- číšnice
n: waitress
{wJtrHs}
- servírka
n: pl. waitresses
ve smyslu více číšnic {wJtrHsIz}
- číšnice
n: pl. waitresses
{wJtrHsIz}
- servírky
v: waits
{wJts}
- čeká

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit wait do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "wait" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž