Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz utility bylo nalezeno překladů: 29 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 20).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: utility
{ju:tIlHti:}
- užitek
utility
{ju:tIlHti:}
- užitná hodnota
utility
{ju:tIlHti:}
- utilita
adj: utility
{ju:tIlHti:}
- obslužný
n: utility
{ju:tIlHti:}
- pomůcka
n: utility
{ju:tIlHti:}
- prospěšnost
n: utility
{ju:tIlHti:}
- přínosnost
n: utility
{ju:tIlHti:}
- užitečnost
adj: utility
{ju:tIlHti:}
- užitkový
[eko.] diminishing marginal utility of consumption - snižování marginální užitné hodnoty spotřeby
[eko.] equal marginal utility of consumption - stejný marginální užitek ze spotřeby
[eko.] equal marginal utility of income - ekvivalentní marginální užitek z příjmu
[eko.] expected utility - očekávaný užitek
n: futility
{fju:tIlHti:}
- neplodnost
n: futility
{fju:tIlHti:}
- marnost
n: futility
{fju:tIlHti:}
- bezvýslednost
[eko.] interpersonal comparisons of utility
- interpersonální porovnání užitku
n: inutility
- neužitečnost
[eko.] law of diminishing marginal utility
- zákon klesající mezní užitečnosti
Law of Diminishing Utility
- zákon klesajícího užitku
[eko.] marginal utility
- mezní užitečnost
n: public utility
- veřejné služby
[eko.] Random Utility Model RUM.
- model náhodného prospěchu
[eko.] total utility
- celková užitečnost
[eko.] utility criteria
- kritérium užitečnosti
[eko.] utility function
- funkce užitečnosti
utility goods
- statky
utility goods
- užitné zboží
n: utility room
- domácí dílna

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit utility do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "utility" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž