Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz surge bylo nalezeno překladů: 52 (přesná shoda: 13, obsahující výraz: 39).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: surge
{sRZ}
- vysoká vlna
n: surge
{sRZ}
- vzdouvání
n: surge
{sRZ}
- prudká změna
v: surge
{sRZ}
- vzkypět
v: surge
{sRZ}
- dmout se
v: surge
{sRZ}
- tryskat
surge
{sRZ}
- příboj
n: surge
{sRZ}
- nápor
surge
{sRZ}
- nával
v: surge
{sRZ}
- příval
surge
{sRZ}
- vzdouvat se
surge
{sRZ}
- nárůst
surge
el. {sRZ}
- rázový impulz
adj: assurgent - stoupající
counter-insurgency - vládní potlačení vzpoury
counterinsurgency
{kVntRInsRZHnsi:}
- vládní potlačení vzpoury
n: cryosurgery
- kryochirurgie
n: [el.] current surge
- rázový impuls proudu
n: insurgence
- vzpoura
n: insurgence
- rebelie
n: insurgency
{InsRZHnsi:}
- povstání
n: insurgent
{InsRZHnt}
- vzbouřenec
n: insurgent
{InsRZHnt}
- povstalec
n: microsurgery
- mikrochirurgie
n: neurosurgeon
{nUrCsRZHn}
- neurochirurg
n: [med.] neurosurgery
- neurochirurgie
n: operating surgeon
- operující chirurg
[med.] plastic surgeon
- plastický chirurg
[med.] plastic surgery
- plastická chirurgie
resurgence
{ri:sRZHns}
- obroda
resurgence
{ri:sRZHns}
- obnova
resurgence
{ri:sRZHns}
- obrození
resurgence
{ri:sRZHns}
- opětovné vzkříšení
resurgence
{ri:sRZHns}
- oživení
resurgent
{rIsRZHnt}
- znovuožívající
resurgent
{rIsRZHnt}
- obrozující se
surge load
- rázové zatížení
n: [tech.] surge voltage
- rázový impuls napětí
surgeon
{sRZHn}
- chirurg
surgeon
{sRZHn}
- vojenský lékař
surgeons
{sRZHnz}
- chirurgové
pl. surgeries
{sRZRi:z}
- operace
surgeries
{sRZRi:z}
- chirurgické zákroky
surgery
{sRZRi:}
- chirurgie
surgery
{sRZRi:}
- operace
surgery
{sRZRi:}
- operativní zákrok
surgery
{sRZRi:}
- chirurgický zákrok
surgery
{sRZRi:}
- operační sál
surgery
{sRZRi:}
- ordinace
tree surgery
- léčení stromů
n: upsurge
{ApsRZ}
- eskalace
n: veterinary surgeon
- veterinář

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit surge do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "surge" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž