Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz stage bylo nalezeno překladů: 60 (přesná shoda: 13, obsahující výraz: 47).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: stage
{stJZ}
- úsek
n: stage
{stJZ}
- stupeň
n: stage
{stJZ}
- etapa
n: stage
{stJZ}
- jeviště
n: stage
{stJZ}
- stadium
stage
{stJZ}
- dějiště
stage
{stJZ}
- jevištní
stage
{stJZ}
- podlaží
n: stage
{stJZ}
- fáze
n: stage
{stJZ}
- plošina
n: stage
{stJZ}
- zastávka
v: stage
{stJZ}
- uspořádat
stage
{stJZ}
- úroveň
additional postage - doplatek poštovného
all the world's a stage - svět je jeviště
backstage
{bEkstJZ}
- zákulisní
backstage
{bEkstJZ}
- zákulisí
adv: downstage
{dVnstJZ}
- blíže k divákům
hostage
{ha:stIZ}
- rukojmí
pl. hostages
{ha:stHZHz}
- rukojmí
adj: interstage
- mezistupňový
[eko.] linearized multistage procedure
- lineární vícestupňový model
adj: multi-stage
- vícestupňový
adj: multistage
- vícestupňový
[eko.] multistage model
- vícestupňový model
off-stage
- za scénou
off-stage
- v zákulisí
offstage
{OfstJZ}
- za scénou
offstage
{OfstJZ}
- v zákulisí
offstage
{OfstJZ}
- mimo scénu
on-stage
- na scéně
adj: on-stage
- jevištní
onstage
{a:nstJZ}
- na scéně
onstage
{a:nstJZ}
- jevištní
n: [tech.] output stage
- výstupní stupeň
postage
{pCstHZ}
- poštovné
postage stamp
- známka
[eko.] single-stage separation
- jednostupňová separace
stage door
- vchod pro herce
n: stage fright
- tréma
stage manager
- divadelní ředitel
n: stage manager
- režisér
[eko.] stage of erosion exposure
- míra erozního ohrožení
stage whisper
- hlasitý šepot
n: stage-coach
- dostavník
n: stage-manager
- režisér
n: stagecoach
{stJZkCS}
- dostavník
adj: staged
{stJZd}
- hraný
adj: staged
{stJZd}
- špehovaný
n: stagehand
- kulisák
n: stager
{stJZR}
- mazák
n: stager
{stJZR}
- veterán
stages
{stJZHz}
- stupně
n: stages
{stJZHz}
- stáže
adj: stagey
- jevištní
[eko.] two-stage digestion
- dvojstupňové vyhnívání (kanalizace)
upstage
{HpstJZ}
- jsoucí v pozadí
v: upstage
jeden umělec zastíní druhého tím, že strhne pozornost publika na sebe {HpstJZ}
- zastínit
n: upstage
{HpstJZ}
- zadní polovina jeviště
n: wastage
- plýtvání

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit stage do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "stage" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž