Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz see bylo nalezeno překladů: 118 (přesná shoda: 18, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
see
{si:}
- vídat
n: see
{si:}
- sídlo
n: see
{si:}
- stolec
see
{si:}
- uvidět
see
{si:}
- vidět
see
{si:}
- viz
see
{si:}
- pozorovat
see
{si:}
- zahlédnout
v: [neprav.] see
{si:}
- see/saw/seen
see
{si:}
- postarat se
see
{si:}
- podívat se
v: see
{si:}
- hledět
v: see
{si:}
- chápat
v: see
{si:}
- nahlížet
v: see
{si:}
- rozumět
v: see
{si:}
- spatřit
v: see
{si:}
- zhlédnout
v: see
{si:}
- navštívit
a heavy see - rozbouřené moře
n: addressee
{Edresi:}
- adresát
n: pl. addressees
- adresáti
n: aniseed
{EnHsi:d}
- anýz
v: beseech
- naléhat
v: beseech
- dožadovat se
beseech
- prosit
beseeching
- prosebný
adv: beseechingly
- prosebně
v: beseem
- slušet
can't see for looking
- být unaven hledáním
[fráz.] can't see the forest for the trees
- nevidět les pro stromy
caraway seeds
- kmín
[eko.] chemical seedlings pickling
- chemické moření sadby
[eko.] chemical sowing seed pickling
- chemické moření osiva
cold seet
- studený pot
cottonseed
{ka:tHnsi:d}
- bavlníkové semeno
crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo
- udělat cokoli pro ...
n: cumin seed
- římský kmín
[eko.] dam seepage
- průsak hrází
[eko.] dry seedlings pickling
- suché moření sadby
[eko.] dry sowing seed pickling
- suché moření osiva
flaxseed
{flEksi:d}
- lněné semínko
v: foresee
{fOrsi:}
- předvídat
n: foreseeability
- předvídatelnost
foreseeable
{fOrsi:HbHl}
- předvídatelný
foreseeable
{fOrsi:HbHl}
- dohledný
adj: foreseen
{fOrsi:n}
- předvídaný
franchisee
{frEnSTzi:}
- příjemce licence
fricassee
- frikasé
fruit seed
- jádro
fusee
- šnek chronometru
go and see
- jít navštívit
[eko.] half-dry seedlings pickling
- polosuché moření sadby
[eko.] half-dry sowing seed pickling
- polosuché moření osiva
v: hayseed
- křupan
hempseed
- konopné semeno
[zem.] n: Holy See
- Svatý Stolec
n: i see
- aha
i'll see
- uvidím
[eko.] incrustation of seeds
- inkrustace semen
[eko.] initial weed infestation of sowing seed
- výchozí zaplevelení osiva
it seems
- vypadá to že
it seems
- zdá se
it seems to me
- zdá se mi
n: lessee
{lesi:}
- nájemník
n: lessee
{lesi:}
- nájemce
[eko.] licensee
žadatel o přidělení ochrané známky resp.licence na ekologicky šetrný výrobek nebo výrobky (ekolabel). {lTsHnsi:}
- držitel licence
n: licensee
{lTsHnsi:}
- koncesionář
linseed
{lInsi:d}
- lněné semeno
linseed oil
- lněný olej
(gen) live to see
- dočkat se
look! see!
- podívejte se
look! see!
- podívej se
n: look-see
- omrknutí
look-see
- zběžný pohled
[eko.] moist seedlings pickling
- mokré moření sadby
[eko.] moist seedlings pickling in mild vacuum
- mokré moření sadby ve slabém vakuu
[eko.] moist sowing seed pickling
- mokré moření osiva
[eko.] moist sowing seed pickling in mild vacuum
- mokré moření osiva ve slabém vakuu
[eko.] moistened seedlings pickling
- zvlhčené moření sadby
[eko.] moistened sowing seed pickling
- zvlhčené moření osiva
no-see-um
- malá muška
oilseed
{Ylsi:d}
- olejnaté semeno
v: oversee
{CvRsi:}
- dohlížet
v: overseen
{CvRsi:n}
- dohlížel
n: overseer
{CvRsi:R}
- dozorce
n: [náb.] Parsee
indický stoupenec Zarathuštry, vypuzen z Persie v 7. a 8. století
- Párs
n: pharisee
- farizej
n: poppy seed
- mák
n: rapeseed
{rJpsi:d}
- semeno řepky olejky
[eko.] rent seeking
- vyhledávání renty
[eko.] reserve seedlings pickling
- moření sadby do zásoby
[eko.] reserve sowing seed pickling
- moření osiva do zásoby
see about
- postarat se o
n: see about
- vzít si na starost
see double
- vidět dvojitě
v: see off
- vyprovodit
see red
- vztekem bez sebe
n: see the light
- spatřit světlo světa
v: see through
- pochopit
v: see through
- prohlédnout
v: see through
- prokouknout
see to
- zařídit
see to
- zařizovat
see you
- ahoj
see you later
- nashledanou
[fráz.] see you soon
- brzy se uvidíme
see!
- viz
see!
- vizte
adj: see-saw
- kolísavý
adj: see-through
- průhledný
[eko.] SEEA
- systém environmentálně přizpůsobených ekonomickýh účtů
n: seed
{si:d}
- sémě
n: seed
{si:d}
- semeno
seed
{si:d}
- jádro
n: seed
{si:d}
- semínko
n: seed vessel
- perikarp
v: seedbed
- záhon
adj: seeded
{si:dHd}
- naočkovaný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit see do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "see" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž