Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz secret bylo nalezeno překladů: 48 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 41).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: secret
{si:krHt}
- tajemný
adj: secret
{si:krHt}
- tajný
secret
{si:krHt}
- tajemství
adj: secret
{si:krHt}
- utajovaný
adj: secret
{si:krHt}
- utajený
n: secret
{si:krHt}
- tajnost
n: secret
{si:krHt}
- záhada
n: keep a secret - zachovat tajemství
keep a secret - udržet v tajnosti
n: open secret - veřejné tajemství
secret agent - tajný agent
secret police - tajná policie
secretaire - sekretář
adj: secretarial
{sekrHtehri:Hl}
- kancelářský
adj: secretarial
{sekrHtehri:Hl}
- sekretářský
n: secretariat
{sekrItehri:Ht}
- sekretariát
[eko.] secretariat
{sekrItehri:Ht}
- sekretariál
n: secretariate
- ministerstvo
n: secretariate
- sekretariát
n: pl. secretaries
{sekrHtehri:z}
- sekretářky
n: secretary
{sekrHtehri:}
- sekretář
n: secretary
{sekrHtehri:}
- sekretářka
n: Secretary
{sekrHtehri:}
- ministr
secretary
{sekrHtehri:}
- tajemnice
n: secretary
{sekrHtehri:}
- tajemník
n: [amer.] secretary of state
- ministr zahraničních věcí
n: secretaryship
- funkce ministra
n: secretaryship
- ministrování
n: secretaryship
- sekretářství
v: secrete
{sIkri:t}
- skrýt
v: secrete
{sIkri:t}
- vylučovat
n: secretion
{sHkri:LHn}
- vylučování
adj: secretive
{si:krHtIv}
- rezervovaný
adj: secretive
{si:krHtIv}
- uzavřený
adv: secretively
- tajnůstkářsky
n: secretiveness
{si:krHtIvnHs}
- tajnůstkářství
n: secretiveness
{si:krHtIvnHs}
- uzavřenost
adv: secretly
{si:krItli:}
- potají
adv: secretly
{si:krItli:}
- tajně
adj: secretory
- sekreční
adj: secretory
- vyměšovací
pl. secrets
{si:krHts}
- tajemství
top secret
- přísně tajné
top-secret
- přísně tajné
n: trade secret
- obchodní tajemství
n: trade secret
- výrobní tajemství
n: under-secretary
- zástupce ministra
n: undersecretary
{AndRsekrItehri:}
- zástupce ministra

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit secret do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "secret" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž